บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง:

TMBThanachart Bank (TTB TB)  รายได้กดดันจาก opex ที่เร่งตัวครึ่งปีหลัง

แนวโน้มรายได้อ่อนแอลดน้ำหนักเป็นถือ 

เราชอบ TTB ท่ีเน้นคุณภาพสินเช่ือเพื่อจำกัดความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม คาดรายได้จะอ่อนแอจากแรงกดดันจาก opex ท่ีจะเร่งตัวขึ้นในครึ่งปีหลัง การล็อกดาวน์ท่ีเข้มงวดขึ้นท่ามกลางการติดเชื้อท่ีเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความไม่แน่นอน ในครึ่งปีหลังเราไม่เห็นปัจจัยบวกท่ีจะส่งผลต่อราคาหุ้น ในระยะสั้นนี้แนะนักลงทุนรอสะสมหุ้น ในช่วงปลายปี 64 มากกว่าตอนนี้ปรับลดคาดการณ์กำไรปี 64-65 ลง 12-14% และลด น้ำหนัก TTB เป็นถือจากซื้อ และลดราคาเป้าหมายลงเป็น 1.10 บาท (P/BV ปี 64 ท่ี 0.5 เท่า ROE 7.5%) 

มุ่งเน้นปรับงบดุลให้เหมาะสมมากกว่าการเติบโตของสินเชื่อ

เนื่องจาก TTB คาดว่าเศรษฐกิจจะมีปัญหามากขึ้นในครึ่งปีหลัง 64 ธนาคารจึงมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุนและวินัยด้านต้นทุนเพื่อชดเชยกับการเติบโตของรายได้ท่ีอ่อนแอ ธนาคารระมัดระวังในการเลือกมากขึ้นในการเพิ่มสินเชื่อใหม่เพื่อให้มั่นใจในเงื่อนไขคุณภาพสินทรัพย์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลให้ NII และ NIM เติบโตอย่างช้าๆ แต่กิจกรรมทางธุรกิจที่ลดลงก็จะกระทบกับรายได้ค่าธรรมเนียมในครึ่งปีหลังด้วยเช่นกัน เราคาดว่ารายรับจะดีขึ้นเมื่อธนาคารกลับมาเติบโตอีกครั้งในปี 2565 

OPEX และต้นทุนต่อรายได้เร่งขึ้นในครึ่งปีหลัง 

ซีอีโอระบุว่าการประสานต้นทุนนั้นสูงกว่าที่คาดไว้เนื่องจากธนาคารสามารถประหยัดต้นทุนสุทธิได้ 5.6 พันล้านบาทตั้งแต่ปี 2563 เทียบกับเป้าหมายที่ 1-1.2 หมื่นล้านบาทใน 5 ปี ปัจจัยหลักมาจากจำนวนสาขา พนักงาน และค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่ลดลง (ภาพที่ 4 และ 5) ในแง่บวก OPEX และต้นทุนของรายได้จะเพิ่มขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมการตลาดและการรีแบรนด์รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพพนักงานเนื่องจากโควิดในครึ่งปีหลัง

ลดคาดการณ์กำไรปี 64-65 จากการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมที่อ่อนแอ

เราปรับลดคาดการณ์กำไรสุทธิปี 64-65 ลง 12-14% เพื่อสะท้อนการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมท่ีอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ หลังการระบาดระลอกใหม่ของโควิดในแง่บวก TTB พอใจกับคุณภาพสินทรัพย์ในปัจจุบันเนื่องจากได้ย้ายพอร์ตสินเชื่อไปสู่สินเช่ือรายย่อยที่มีความเสี่ยงต่ำและยังคงลดความเสี่ยงของสินเชื่อที่อ่อนแอไปยังระยะที่ 2 และ NPLs เพื่อสะท้อนความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ที่แท้จริง โดยเงินให้สินเชื่อภายใต้โครงการบรรเทาหนี้ทรงตัว QoQ ที่ 14% ของสินเช่ือรวมในไตรมาส 2/64 จากทั้งหมด 85% ของลูกค้าสามารถชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยเต็มจำนวน 

Share Price: THB 0.99

12m Price Target : THB 1.10 (+11%) 

Previous Price Target : THB 1.35 

- Advertisement -