บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง:

Kasikornbank (KBANK TB) มีแรงกดดันระยะสั้น

ครึ่งปีหลังกดดันคาดดีขึ้นในปี 65

เรายังกังวลประเด็นแนวโน้มเศรษฐกิจและคาดว่าต้นทุนสินเชื่อจะเพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลัง 64 ราคาหุ้นน่าจะถูกกดดันในระยะสั้นจากการล็อกดาวน์ล่าสุด และอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น  หลังจากนั้นปัจจัยบวกน่าจะเริ่มเข้ามาจากอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงขึ้นในไตรมาส 4/64 เรา แนะนำนักลงทุนสะสมหุ้นจังหวะนี้เพื่อรองรับการดำเนินงานที่ดีขึ้นในปี 2565 คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 160 บาท อิง P/BV ปี 64 ที่ 0.8 เท่า และ ROE 9.1% ความเสี่ยงท่ีสำคัญคือคุณภาพสินทรัพย์ท่ีอ่อนแอกว่าท่ีคาดไว้

กำไร 2Q64 ลดลง 16% QoQ จากรายได้ค่าธรรมเนียมลดลงและ OPEX สูงขึ้น

กำไร 2Q64 เพิ่มขึ้น 309%YoY แตะ 8.9 พันล้านบาทจากต้นทุนเครดิตที่ลดลง รายได้ niiโตแรง (+10% YoY) จากการเติบโตของสินเชื่อท่ีแข็งแกร่งที่ 12% YoY และ 6% YTD โดยการเติบโตของสินเช่ือทั้งหมดครึ่งหนึ่งมาจากมาตรการบรรเทาหนี้ส่วนที่เหลือมาจากสินเช่ือธุรกิจ และสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย ขณะที่ Non-nii ลดลง 21% YoY และ 6% QoQ จากค่าธรรมเนียมท่ีลดลงจากกองทุนรวม ธุรกิจบัตรเครดิตและกำไรจากการลงทุนในตลาด OPEX เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับไอที ในขณะที่อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 41.8% ในไตรมาส 2/64 จาก 38.4% ในไตรมาส 2/63 อัตราส่วน NPL เพิ่มขึ้น 5bp QoQ เป็น 4.49% ในขณะที่ธนาคารสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1.08 หมื่นล้านบาทหรือต้นทุนเครดิต 185bp ในไตรมาส 2/64

คาดต้นทุนสินเชื่อเพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลัง

KBANK ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2564 เป็น 1.0% จากเดิม 1.8% และคาดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะแตะระดับสูงสุดในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ธนาคารคงเป้าหมายต้นทุนเครดิตไม่เปลี่ยนแปลงที่สูงสุด 160bp’ ในปีนี้ แต่อาจมีการแก้ไขหากสถานการณ์แย่ลงในครึ่งปีหลัง ทั้งนี้ KBANK บันทึกต้นทุนเครดิตที่ 168bpในครึ่งปีแรกเทียบกับท่ีคาดการณ์ไว้ท่ี 175bp ในปี 64 ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น 10%QoQ เป็น 1.42 หมื่นล้านบาทในไตรมาส2/64 โดย 70% มาจากสินเช่ือปกติ และ 30% มาจากสินเชื่อภายใต้โครงการบรรเทาหนี้

อัพเดทสินเชื่อตามมาตรการบรรเทาหนี้

ผู้บริหารระบุว่าสินเชื่อภายใต้โครงการบรรเทาหนี้เพิ่มขึ้น 6%QoQ เป็น 3.38 แสนล้านบาท หรือ 14% ของสินเช่ือทั้งหมดในไตรมาส 2/64 จากทั้งหมด 97% สามารถชำระหนี้ได้และส่วน ที่เหลือขอเลื่อนการชำระหนี้ ในแง่ลบลูกค้าที่สามารถชำระหนี้เงินกู้ได้ออกจากโครงการบรรเทาหนี้ลดลงเหลือ 91%ในไตรมาส 2/64 จาก 94% ในไตรมาส 1/64 ความกังวลหลักคือ SMEs ในภาคบริการ เช่น โรงแรมและร้านอาหาร และสินเชื่อจำนอง เราคาดว่าสัดส่วนลูกค้าที่ต้องการเข้าโครงการบรรเทาหนี้จะเพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลัง เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโควิดระลอกใหม่

Share Price: THB 105.00

12m Price Target:THB 160.00 (+52%)

Previous Price Target: THB 160.00

 

- Advertisement -