บล.หยวนต้า (ประเทศไทย):

What’s new?

  • ผลกระทบจากการการล๊อกดาวน์มีไม่มาก คาดราว 4 สาขา หรือประมาณ 5% จากจำนวนสาขาโดยรวม เนื่องจากสาขาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ีต่างจังหวัด โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ยอดขายได้ประโยชน์จากงบประมาณภาครัฐ และรายได้เกษตรกรช่วยหนุนการเติบโตการกลับสู่ท้องถิ่นและ WFH

Our view

  • คาด 2Q64 กำไรยังดีอยู่ที่ 918 ล้านบาท (- 5%QoQ, +81%YoY) มีรายได้ 8.5 พันล้านบาท       (-2%QoQ, +37%YoY) มาร์จิ้นลดลงเล็กน้อยท่ี 25.2% จาก 1Q64 ท่ี 25.5% แต่ปรับขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ี 23.8%
  • SSSG ยังทำได้ดี 2Q64 คาดบวกสูงระดับ 30%YoY คาดทั้งปี 2564 ไม่ต่ำกว่า 15%YoY
  • ปัจจัยเสี่ยง- การแพรร่ะบาด COVID-19 อาจมีผลต่อการล็อกดาวจากพื้นที่และระยะเวลาเพิ่ม
- Advertisement -