บล.กรุงศรีฯ:

TWPC – ข่าวดีสะท้อนในราคาแล้ว (TP Bt5.60, SELL from HOLD)
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หุ้นTWPC
มูลค่าพื้นฐาน0.00
คำแนะนำSELL

เราคาดกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ TWPC ใน 2Q21F ที่ 74 ลบ. เทียบกับขาดทุน 12 ลบ. ใน 2Q20 และ 128 ลบ. ใน 1Q21 กำไรลดลง qoq เป็นผลจากฤดูกาล มองปัจจัยบวกสะท้อนในราคาแล้วและเราเห็นความเสี่ยงจากต้นทุนมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้น เราจึงปรับคำแนะนำลงเป็น ขาย ที่ราคาเป้าหมายเดิมที่ 5.60 บาทต่อหุ้น

โมเมนตัมเชิงบวกใน 2Q21

ข้อมูลจากสถาบันพัฒนามันสำปะหลังไทย (TTDI) และข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) สะท้อนโมเมนตัมเชิงบวกทั้งในแง่ราคาและปริมาณ ราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลังเฉลี่ยใน 2Q21 เพิ่มขึ้นเป็น US$485/ton (+14% yoy, +1% qoq) และปริมาณส่งออกแป้งมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น 24% yoy แต่ลดลง 16% qoq ในเม.ษ.-พ.ค. ราคาในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 13,982บาทต่อตัน (+11% yoy, +2% qoq) และปริมาณการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น 19% yoy แต่ลดลง 12% qoq ในเม.ษ.-พ.ค.

แต่กำไร 2Q ลดลง qoq เนื่องจากผลของฤดูกาล

เราคาดบริษัทจะมีรายได้ 2Q ที่ 1,967 ลบ. เพิ่มขึ้น 15% yoy แต่ลดลง 8% qoq รายได้ลดลง qoq เป็นผลจากฤดูกาลเกีบเกี่ยวที่มักสิ้นสุดใน 2Q เราคาดอัตรากำไรขั้นต้นจะลดลงจาก 22.7% ใน 1Q เป็น 19% ใน 2Q จาก (1) อัตราการใช้กำลังการผลิตใน 2Q จะลดลงเหลือ 70% ต่ำกว่าระดับเฉลี่ยใน 1Q ที่ 80% และ (2) ต้นทุนมันสำปะหลังจะเพิ่มขึ้น 15% yoy และ 4% qoq เป็น 2,480 บาทต่อตัน ดังนั้นเราคาด TWPC จะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 74 ลบ. ใน 2Q21F เทียบกับขาดทุนสุทธิใน 12 ลบ. ใน 2Q20 และกำไรสุทธิ 128 ลบ. ใน 1Q21

ปรับคำแนะนำเป็น ขาย คงราคาเป้าหมาย 5.60 บาทต่อหุ้น

เราปรับคำแนะนำเป็น ขาย เนื่องจากปัจจัยบวกสะท้อนในราคาแล้ว เราเริ่มเห็นความเสี่ยงจากต้นทุนวัตถุดิบหลักหัวมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้เรายังจับตาคาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตหัวมันสำปะหลังในฤดูเก็บเกี่ยว 2021/22 เนื่องจากปัจจัยนี้จะกระทบอัตราการใช้กำลังการผลิตของผู้แปรรูปมันสำปะหลังและอัตรากำไรขั้นต้นในช่วง 4Q21F-FY22F ราคาเป้าหมายของเราอ้างอิง 14x FY21F PE

 

- Advertisement -