บล.หยวนต้า (ประเทศไทย):

What’s new?

  • คาดกำไรปกติ 2Q64 ท่ี 1.5 พันลบ.เติบโตเด่น 104% QoQ และ 260% YoY หนุนจากการโอนโครงการแนวสูงเสร็จใหม่ 2 โครงการ
  • Presale 1H64 อยู่ที่ 1.3 หมื่นลบ.โตขึ้น 8% YoY แม้ไม่มีโครงการแนวสูงเปิดใหม่ ขณะท่ี Presale ทั้งปี 2564 คาดทำได้เกินเป้าของบริษัทท่ี 2.7 หมื่นลบ.
  • บริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วง 2H64 ทั้งสิ้น 22 โครงการรวมมลูค่ากว่า 2.5 หมื่นลบ.

Our view

  • ปรับไปใช้ราคาเหมาะสม ณ สิ้น 1H65 ท่ี 23.10บาท/หุ้น อิง PER1H65 ท่ี 8.2x เทียบเท่า -0.5 SD จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีของบริษัท
  • คงคำแนะนำ “TRADING” บริษัทมีปัจจัยบวกระยะสั้นคือเงินปันผลงวด 1H64 คาดท่ี 0.45บาท/หุ้น คิดเป็น Dividend yield 2.1% ช่วยจำกัด Downside risk
- Advertisement -