บล.หยวนต้า (ประเทศไทย):

What’s new?

  • STECH ผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาไฟคอนกรีตและงานบริการตอกเสาเข็มและรับเหมาก่อสร้างที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสินค้า เป็นการขายสินค้าและบริการครบวงจร
  • เตรียมเพิ่มกำลังการผลิตรองรับความต้องการของตลาดที่เติบโตตามอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะงานโครงการภาครัฐขนาดใหญ่
  • ปัจจุบันมีสาขาในต่างจังหวัด 9 สาขารองรับความต้องการใช้เกือบทุกภาคในประเทศ

Our view

  • STECH มีแนวโน้มเติบโตพร้อมกับงานในมือที่เพิ่มขึ้น ผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งกลุ่มผู้รับเหมารายใหญ่ และผู้ประกอบการรายใหญ่
  • คาดอัตราการเติบโตเฉลี่ยกำไร 3 ปีข้างหน้า (ปี2564-2566) CAGR ท่ี 17%
  • เราประเมินมูลค่าพื้นฐานในปี 2564โดยอิงวิธี PE ที่ 15 เท่า มูลค่าที่เหมาะสมที่ 3.35 บาท
- Advertisement -