บล.หยวนต้า (ประเทศไทย):

What’s new?

  • คาดกำไรปกติ 2Q64 ของ CPN ท่ี 1.4 พันล้านบาท (-14.3% QoQ, +346% YoY) มีผลกระทบจาก COVID-19 ระลอก 3 ต่อเนื่องไปยัง 3Q64
  • ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการภาครัฐที่มีผลต่อผลประกอบการ

Our view

  • ระยะสั้น – กลางยังมีแรงกดดันจากการแพรร่ะบาด COVID-19 คาดหวังการฟื้นตัวใน 4Q64 หลังการฉีดวัคซีนมีความคืบหน้า
  • แนะนำ “ทยอยสะสม”
  • ปัจจัยเสี่ยง: การแพรร่ะบาด COVID-19 สายพันธุ์ใหม่/ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ตามเป้า
- Advertisement -