บล.เคจีไอ:

Bangkok Chain Hospital ประมาณการ 2Q64F: กำไรจะทำสถิติสูงสุดใหม่

Event

ประมาณการ 2Q64, ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี FY64-65 และราคาเป้าหมาย

Impact

คาดว่าผลการดำเนินงานของ BCH จะออกมาดีมากใน 2Q64F
เราคาดว่ากำไรสุทธิของ BCH ใน 2Q64 จะทำสถิติสูงสุดใหม่ท่ี 723 ล้านบาท (+159.5% YoY, +123.4% QoQ) คิดเป็น 51.8% ของประมาณการกำไรเดิมสำหรับปีนี้ของเราที่ 1.39 พันล้านบาท

i) เราคาดว่ากำไรจะแข็งแกร่งเป็นพิเศษใน 2Q64 โดยคาดว่ารายได้จะอยู่ที่ 4.17 พันล้านบาท (+100.0% YoY,+79.8%QoQ) ในขณะที่คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 36.0% จาก 33.2% ใน 2Q63 และ 30.1% ใน 1Q64 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งจะมาจากการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากการตรวจ COVID-19 ประมาณ 5.88 แสนรายใน 2Q64 หลังจากที่ COVID-19 กลับมาระบาดระลอกสามในประเทศไทย (จากเพียง1.20แสนรายใน1Q64) ประกอบกับการที่บริษัทคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ดี

ii) รายได้ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 จะคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 55% ใน 2Q64F เราคาดว่าโมเมนตั้มธุรกิจโรงพยาบาลของ BCH จะเร่งตัวข้ึนในช่วงท่ี COVID-19 ระบาดหนัก ตามจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน นอกจากน้ี BCH ยังสามารถบริหาร platform โรงพยาบาลเพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นด้วย เราคาดว่าสัดส่วนรายได้จากธุรกิจการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป และธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ COVID-19 ใน 2Q64 จะอยู่ที่ 45:55

คาดว่ากำไรจะทำสถิติสูงสุดใหม่อีกใน 3Q64

เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 พุ่งสูงข้ึน เราจึงคิดว่าโมเมนตั้มของผลการดำเนินงาน BCH จะเร่งตัวขึ้นทั้ง YoY และ QoQ ใน 3Q64 จาก i) จำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการอย่างคึกคักต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดที่รุนแรง ii) ผู้ป่วยทั่วไปมาใช้บริการเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล iii) คุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี FY64-65F ขึ้นอีก 77.9% และ 15.5%
เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรขึ้นเนื่องจาก

i) เราปรับเพิ่มสมมุติฐานอัตราการเติบโตรายปี 2564- 65 ข้ึนอีก 36.4%-7.1%

ii) เราปรับลดสมมุติฐานสัดส่วน SG&A/รายได้ปี 2564-65F ลงเหลือ 11.5% (จาก เดิม14.0%) นอกจากน้ีเรายังปรับสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นปี 2564-65F ลงเหลือ 36.0% และ 32.5% (จากเดิมท่ี 33.5% และ 34.0%) เพื่อสะท้อนถึงอัตรากำไรขั้นต้นที่มีแนวโน้มจะดีเกินคาด จากการประหยัดต่อขนาดท่ีเกิดจากการให้บริการตรวจ COVID-19 และบริการกักตัวในปี 2564 รวมถึงรายได้จากการให้บริการฉีดวัคซีน Moderna ในปี 2565 ดังนั้น เราจึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2564F เป็น 2.48 พันล้านบาท (+102.0% YoY) และปี 2565F เป็น 1.78 พันล้านบาท (-28.5% YoY)

Valuation & action

เราชอบ BCH จากแนวโนมกำไรที่เติบโตอย่างโดดเด่น (>100% YoY) ในปี 2564F โดยมี ROE สูงถึง 25.5% แต่ในงวด 7M64 ราคาหุ้นวิ่งข้ึนมาแล้วถึง 96.7% ถึงระดับสูงสุดที่ 26.75 บาทและเหลือ upside อีกเพียง 9.8% ถึงราคาเป้าหมาย DCF ใหม่ปี 2565 ของเราที่ 28.00 บาท (ใช้ WACC ที่ 7.5% และ TG ที่ 3.0%) จากเดิม 23.00 บาท ดังนั้นเราจึงปรับลดคำแนะนำจาก “ซื้อ” เป็น “ถือ”

Risks

COVID-19 ระบาด, เกิดปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองไทยรอบใหม่, และเกิดเหตุก่อการร้ายคร้ังใหญ่

- Advertisement -