บล.กรุงศรีฯ:

BCPG – คาดกำไรปกติและสุทธิอ่อนแอ qoq ใน 2Q (TP Bt14.50, HOLD)

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
หุ้นBCPG
มูลค่าพื้นฐาน14.50
คำแนะนำHOLD

เราคาดกำไรสุทธิ 2Q ที่ 518ลบ. (EPS Bt0.20), -1% qoq (+46% yoy) จากโรงไฟฟ้าโซลาห์และลมในไทยอ่อนแอ qoq แต่พลังงานน้ำในลาวและความร้อนใต้พิภพในอินโดนิเซียดีขึ้น โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจะฟื้นตัวใน 2H จากน้ำฝนมากขึ้นตั้งแต่มิ.ย. BCPG เลื่อน COD โรงSwan (45%, 270MW) 2 ปีเป็นปี 2025 คงคำแนะนำ ถือ 14.5 บาท

คาดกำไร 2Q ที่ 518ลบ. (EPS 0.20บาท), -1% qoq แต่ +46% yoy

คาดปริมาณขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าโซลาห์ไทยลดลง 3% qoq จากความเข้มของแดดอ่อนลง เราคาดค่า CF (อัตราผลิตไฟฟ้า) ลดลง qoq และ yoy เป็น 17.0% (17.4% ใน 1Q และ 17.2% ปีที่แล้ว) ส่วนค่า CF ของโรงไฟฟ้าลมในไทยลดเป็น 12% จาก 17.1% ใน 1Q (7.9% ใน 2Q20) เพราะฤดูกาล โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ น้ำสาน 3A (100%, 69MW) และ 3B (100%, 45MW) ในลาวจะดีขึ้นจากค่า CF สูงขึ้นที่ 41% จาก 27.7% ใน 1Q (29.3% ใน 2Q20) เพราะน้ำฝนเพิ่มขึ้น ค่า CF คุ้มทุนของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ น้ำสานอยู่ที่ 40% คาดโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำสองแห่งนี้สร้างกำไร 10ลบ. เทียบกับขาดทุน 50ลบ. ใน 1Q  กำไรจากโรงไฟฟ้าลมในฟิลิปปินส์จะลดลง qoq มีค่า CF 20% จาก 44.5% ใน 1Q จากฤดูกาล สร้างส่วนแบ่งกำไร 5ลบ. จาก 19.0ลบ.ใน 1Q โรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพจะมีค่า CF เพิ่มขึ้น qoq เป็น 96% เทียบกับ 92.1% ใน 1Q จากการปิดซ่อมบำรุงน้อยลง และสร้างส่วนแบ่งกำไร 126ลบ. เทียบกับ 121.5ลบ. ใน 1Q ค่าเงินบาทอ่อนค่าเทียบดอลลาห์สหรัฐฯทำให้กำไรค่าเงิน 40ลบ. เทียบกับ 22.1ลบ. ใน 1Q คาดกำไรปกติที่ 478ลบ. ใน 2Q, -2% qoq และกำไรสุทธิที่ 518ลบ. -1% qoq ประกาศงบวันที่ 10 ส.ค.

โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจะดีใน 2H21

มุมมองกำไรใน 2H เป็นบวกจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในลาว จากฝนตกหนักตั้งแต่มิ.ย. ค่า CF ที่โรงน้ำสาน 3A และ 3B จะเพิ่มขึ้นเป็น 70% ในก.ค.และ 80% ในส.ค. คาดโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจะมีกำไร 150-180ลบ. จากขาดทุน 40ลบ. ใน 1H และชดเชยความเข้มของแสงลดลงที่โรงโซลาห์จากฤดูฝนในไทย โรงโซลาห์ในญี่ปุ่นจะมีผลกำไรดีขึ้นจากไฮซีซั่น 2Q และ 3Q หนุนค่า CF เพิ่มเป็น 12% จาก 11% ใน 1H

คงคำแนะนำ ถือ 14.5บาท; เลื่อน COD Swan (45%, 270MW) 2 ปีเป็น 2025

โรงไฟฟ้าพลังงาน Swan เป็นโครงการสำคัญต่อ BCPG เนื่องจากโครงการนี้จะเติมช่องวางกำไรในช่วง adder 8บาท/kwh ของโรงไฟฟ้าโซลาห์สามแห่งในไทยหมดลงใน 2022-25 ความล่าช้าเป็นผลจากความล่าช้าของสายส่ง 500KV จากลาวไปเวียดนาม เป้าหมายของเราเทียบเท่า 17x FY21F PE และ 1.6x PBV (9% ROE)

- Advertisement -