บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง:

Kiatnakin Bank (KKP TB) ผลตอบรับเชิงบวกจากการประชุม

ได้ประโยชน์หลักจากตลาดทุนที่แข็งแกร่ง ซื้อ

เราเช่ือว่า KKP เป็นผู้รับผลประโยชน์หลักจากกิจกรรมตลาดทุนที่แข็งแกร่ง โดยธุรกิจตลาดทุนคิดเป็น 20% ของรายได้รวมแต่คิดเป็น 47% ของรายได้เบ็ดเสร็จ ในครึ่งปีแรก 64 เรามองบวกต่อคุณภาพสินเชื่อที่ปรับตัวดีขึ้นของ KKP และสำรองเผื่อหนี้เสียที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับสินเช่ือทั้งหมด คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 70 บาท (P/BV ปี 64 ที่ 1.2 เท่า ROE 12.0%) ความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ คุณภาพสินทรัพย์แย่ลงและการขาดทุนจากการขายรถยนต์ท่ียึดเกินคาด

เพิ่มเป้าหมายทางการเงินเพื่อสะท้อนความแข็งแกร่งในครึ่งปีแรก

เรามีมุมมองบวกหลังการประชมุนักวิเคราะห์กับผู้บริหารเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดย CEO ระบุว่าการเติบโตของสินเช่ือและรายได้ค่าธรรมเนียมจากตลาดทุนแข็งแกร่งเกินคาด หนุนโดยสินเชื่อรายย่อยและธุรกิจตลาดทุน จากผลประกอบการที่แข็งแกร่งครึ่งปีแรก KKP ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายทางการเงินของการเติบโตของสินเชื่อ (จาก 5% เป็ น 8-12%) อัตราส่วน NPL (จาก<4.5%เป็น<4.0%) และต้นทุนเครดิต (จาก<2.5%เป็น<2.8%) นอกจากนี้ธนาคารยังได้เพิ่มเป้า ROE เป็น 14% จาก 11-12% ในปีนี้ หลังจากที่เพิ่มขึ้นแตะ 14.1%ในครึ่งปีแรก

สินเชื่อโตแกร่งและค่าธรรมเนียมจากตลาดทุนเพิ่มขึ้นหนุน EPS

เราคาดว่าธุรกิจตลาดทุนจะยังคงแข็งแกร่งในครึ่งปีหลัง ฐานสินทรัพย์ในธุรกิจบริหารความมั่งคั่งส่วนตัวเพิ่มขึ้น 13% YTD เป็น 6.75 แสนล้านบาท โดยมีผลตอบแทนค่าคอมมิชชั่นเฉลี่ย 31bp ในไตรมาส 2/64 เทียบกับ 23bp ในปี 63 เป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ท่ีมีอัตรากำไรสงู ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ KKP คาดกิจกรรม IBในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มดีมาก หลังจากบันทึกค่าธรรมเนียม 495 ล้านบาทในครึ่งปีแรก โดยรวมแล้วเราคาดว่าการเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่ง (จากสินเช่ือเช่าซื้อ HP และสินเชื่อจำนอง) และรายได้ค่าธรรมเนียมจากตลาดทุนจะหนุนกำไรปี 64 เติบโต 15%YoY

คาด NPL Ratio สูงขึ้น แต่ตั้งสำรองลดลงในครึ่งปีหลัง

เงินให้สินเช่ือภายใต้โครงการบรรเทาหนี้เพิ่มขึ้นเป็น 13% ของสินเชื่อทั้งหมดหรือ 3.7 หมื่นล้านบาทในไตรมาส 2/64 จาก 9% หรือ 2.5 หมื่นล้านบาทในไตรมาส 1/64 จากทั้งหมด 8% เป็น SME (ส่วนใหญ่ในธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์) และ 5% เป็นสินเชื่อรายย่อย (จากผู้ท่ีออกจากโครงการบรรเทาหนี้ก่อนหน้านี้) เนื่องจากความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นจากการระบาดของ Covid-19 ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 64 เราจึงคาดว่าจะมีการร้องขอความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มขึ้นในไตรมาส 3/64 อัตราส่วน NPL จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.7% ในปี 2564 จาก 3.4% ในไตรมาส 2/64 และ 2.9% ในปี 63 ยังไงก็ตามคาดว่าการกันสำรองฯ จะลดลง 100 ล้านบาท HoH เป็น 2.5 พันล้านบาทในครึ่งปีหลัง เนื่องจาก NPL coverage อยู่ที่ 160% ใน 2Q64

BUY

Share Price: THB 52.25

12m Price Target: THB 70.00 (+34%)

Previous Price Target: THB 70.00

- Advertisement -