บล.หยวนต้า (ประเทศไทย):

What’s new?

  • คาดกำไรปกติ 2Q64 ท่ี 101 ลบ. (+8.1%QoQ, +110.7%YoY) จากกลุ่มยานยนต์และคลังควบคุมอุณหภูมิเป็นหลัก และมีกำไรพิเศษจากการขายคลังสินค้าเข้ากอง REIT ราว 10 ลบ.
  • เข้าลงทุนในธุรกิจบริษัทจัดการตู้คอนเทนเนอร์ท่าเทียบเรือแหลมฉบังในสัดส่วน 14.4% ผ่านบริษัทย่อย คาดรับ รู้ส่วนแบ่งกำไร 4Q64 เป็นต้นไป
  • ปรับประมาณการกำไรปี 64-65 ขึ้น 2% และ 8% ตามลำดับ

Our View

  • มีมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการปี 2564 ของ JWD
  • ผลของการปรับประมาณการกำไรขึ้นทำให้ราคาเป้าหมายใหม่สิ้น 2Q65 ด้วยวิธี EV/EBITDA ท่ี 13 เท่าอยู่ที่ 17.60 บาทเหลือ Upside gain เพียง 11.4% จึงลงคำแนะนำลงเป็น TRADING
- Advertisement -