บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง:

เข้าสู่โหมดการเปลี่ยนแปลง

เราจัดงาน small cap property day เมื่อวันที่ 14 ก.ค. โดยมี NOBLE, SIRI และ S เข้าร่วม เราพบว่าผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายย่อยกำลังมองหาโอกาสในธุรกิจใหม่ ๆ ในขณะท่ีผู้พัฒนารายใหญ่ท่ีเราศึกษายังคงมุ่งเน้นท่ีธุรกิจอสังหาฯ โดย NOBLE กำลังเปลี่ยนจากผู้พัฒนาคอนโดระดับพรีเมียมเป็นนักพัฒนาครบวงจร ด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายครอบคลุมกลุ่มตลาดที่กว้างขึ้น NOBLE มีบริการเข้าถึงลูกค้าต่างประเทศและเข้าถือหุ้น 20%ในบริษัท จัดการสินทรัพย์คุณภาพขณะที่ SIRI ซึ่งเป็นนักพัฒนาท่ีมีความหลากหลายอยู่แล้ว ซึ่งมีโครงการที่อยู่อาศัยทุกประเภทและกำลังเข้าถือหุ้น 15% ใน XPG ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการทางการเงินดิจิทัลในไตรมาส 3/64 ส่วน S เป็นผู้พัฒนาที่อยู่อาศัย/พาณิชยกรรม/การโรงแรม และจะขยายไปสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า

ครึ่งปีหลังที่ท้าทายสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย

ตัวเลขครึ่งปีแรก 64 ดีทั้งยอดขายพรีเซลและกำไร แต่ครึ่งปีหลังมีความท้าทาย การเปิดประเทศเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับทั้งสามรายโดย NOBLE และ SIRI เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างชาติ ขณะที่ S ซึ่งส่วนใหญ่ทำธุรกิจโรงแรมก็ขึ้นอยู่กับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ธุรกิจโรงแรมของบริษัทผ่าน SHR ท่ีถือหุ้น 60% พบแนวโน้มท่ีดีขึ้นในโรงแรมต่างประเทศในสหราชอาณาจักรและมัลดีฟส์ด้วยอัตราการเข้าพัก OR ท่ีประมาณ 40% ในเดือนพฤษภาคม 64 ในขณะเดียวกัน NOBLE และ SIRI อาจต้องเลื่อนโครงการใหม่บางโครงการออกไปในปีหน้าหากความเชื่อมั่นยังคงอ่อนแอจากแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคท่ีซบเซา

หนุนแผนรัฐบาลดึงดูดผู้ซื้อต่างชาติ

NOBLE, SIRI และ S เห็นพ้องกันว่าความพยายามของรัฐบาลในการดึงดูดผู้ซื้อจากต่างประเทศนั้นเป็นผลดีต่อภาคธุรกิจในระยะยาว ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา ทางการกำลังมองหาทางเลือกต่างๆ เช่น เสนอวีซ่าพำนักระยะยาว 10 ปี สำหรับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศท่ีมีประวัติดี ขยายสัญญาสิทธิการเช่ามาตรฐานจาก 30 ปี เป็น 40-50 ปี เพิ่มโควตาการถือครองของชาวต่างชาติจาก 49% เป็น 70-80% ในพื้นท่ีเฉพาะและอนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของท่ีดินได้

อสังหาริมทรัพย์ก้าวสู่ดิจิทัล

ตั้งแต่ปีที่แล้วนักพัฒนาอสังหาฯ ไทยถูกผลักให้ใช้ออนไลน์โดยเฉพาะช่องทางการขาย และการตลาดซึ่งปัจจุบันการเป็นเรื่องธรรมดาในหมู่นักพัฒนาแล้ว ยอดขายของ NOBLE ให้กับชาวต่างชาติผ่านทางออนไลน์ยังคงคิดเป็น 1 ใน 3 ของยอดพรีเซลล์ทั้งหมด นักพัฒนาหลายรายรวมถึง SIRI และ Sไ ด้เริ่มอนุญาตให้ลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ใช้สกุลเงินดิจิทัล เพื่อชำระค่าอสังหาริมทรัพย์และค่าบริการที่เก่ียวข้อง ในขณะนี้ผู้ซื้อต่างประเทศไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ของไทยด้วยสกุลเงินดิจิทัล แต่เมื่อใดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนี้ นักพัฒนาจะเห็นโอกาสในการเข้าถึงอุปสงค์จากต่างประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ Realestate backed ICO (Initial Coin Offering) รายแรกของประเทศไทย SIRIHUB มีรายได้จากการเช่าอาคารสานักงานจะเข้าสู่ตลาดในเร็วๆ นี้ ซึ่งหมายความว่าขณะนี้นักพัฒนาอสังหาฯ มีทางเลือกมากขึ้นในการหาแหล่งเงินทุนผ่าน REIT หรือ ICO โดย SIRI มีแผนจะเปิดตัวโทเคน อสังหาริมทรัพย์โดยใช้รายได้จากโรงแรมเป็นหลักประกัน ขณะที่ S จะยังสามารถขาย สินทรัพย์ผ่าน SPRIME REIT เพื่อระดมทุน

- Advertisement -