บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง:

Osotspa (OSP) คาดยอดขายและอัตรากำไรเพิ่มใน 2Q64

Results Preview

ประเด็นการลงทุน

คาดว่ากำไร 2Q64 ลดลง QoQ เนื่องจากไม่ได้บันทึกเงินปันผลจากบริษัทลูก แต่ผลการดำเนินงานปกติยังอยู่ในเกณฑ์ดีโดยเติบโต YoY จากการที่ยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น อีกทั้งอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นหลังจากเตาขวดแก้วกลับมาเปิดตามปกติ และอัตราการใช้กำลังผลิตของโรงงานเมียนมาเพิ่มขึ้นแม้แนวโน้มกำไร 3Q64 จะถูกกดดันจากการล็อกดาวน์ แต่มีโอกาสกลับมาฟื้นตัวใน 4Q64 จากการมีแบรนด์สินค้าที่แข็งแกร่งและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย (DCF) 45 บาท

คาดยอดขาย 2Q64 เติบโตดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตลาดเครื่องดื่มชูกำลัง และตลาด Functional drink กลับมาเติบโตได้ประมาณ 3% ใน 2Q64 จากฐานต่ำในปีก่อน โดยส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มชูกำลังของ OSP ยังทรงตัวสูงใกล้เคี่ยง 1Q64 ที่ประมาณ 55% ขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของ Functional drink เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ยอดขายในเมียนมาคาดว่าเติบโตได้ทั้ง QoQ และ YoY (เติบโตสูง จากฐานต่ำในปีก่อน) จากการปรับกลยุทธ์การขายและการกระจายสินค้า นอกจากนั้น OSP ยังมีรายได้เพิ่มเติมจากการได้เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มวิตามินวอเตอร์ตั้งแต่เดือน พ.ค.โดยรวมเราคาดว่ายอดขายของ OSP ใน 2Q64 เพิ่มขึ้น 2%QoQ และ 16%YoY

คาดการณ์กำไรลด 17% QoQ แต่เพิ่มขึ้น 4% YoY

เราคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นทั้ง QoQ, YoY ประมาณ 140-150bps เป็น 35% เนื่องจากเตาขวดแก้วท่ีปิดซ่อมบำรุงตั้งแต่ปลายปีก่อนได้กลับมาผลิตตั้งแต่เดือนพ.ค. และโรงงานผลิตเครื่องดื่มในเมียนมามีอัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี รายได้อื่นคาดว่าจะลดลงมากเนื่องจากไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทลูกซึ่งบันทึกไปแล้ว ใน 1Q64 และ 2Q63 เราประเมินกำไร 2Q64 ลดลง 17%QoQ แต่เพิ่มขึ้น 4%YoY เป็น 836 ล้านบาท คาดเงินปันผล 1H64 ที่ 0.45บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 1.3%

แนวโน้มชะลอตัวใน 3Q64 แต่จะฟื้นใน 4Q64

การล็อกดาวน์ 13 จังหวัดส่งผลกระทบต่อตลาดเครื่องดื่มและสินค้าของใช้ส่วนตัว ทำให้คาดว่ากำไรของ OSP จะชะลอตัวใน 3Q64 อย่างไรก็ดี หากการระบาดของโควิดคลี่คลายลง เราคาดว่ากำไรจะกลับมาฟื้นตัวได้ใน 4Q64 จากท่ีมีแบรนด์สินค้าแข็งแกร่งและส่วนแบ่งตลาดสูงอีกทั้ง C-vitt ขนาดใหม่ (BigPack) ช่วยให้เข้าถึงการบริโภคตามบ้านมากขึ้น และการขยายช่องทางขายไป Traditional trade ช่วยเพิ่มยอดขายโครงการ Fit Fast Firm ช่วยลดต้นทุนได้ต่อเนื่อง อีกทั้งโรงงานขวดแก้วในเมียนมาคาดว่าจะเปิดใน 2H64 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ความเสี่ยง: ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น การเพิ่มภาษีเครื่องดื่ม เงินบาทแข็งค่าอย่างมีนัยยะ การขยายไปต่างประเทศไม่ประสบความสำเร็จ ประเด็นการเมืองในเมียนมา

Share Price: THB 36.00

12m Price Target: THB 45.00 (+25%)

Previous Price Target: THB 45.00

- Advertisement -