UAC ประกาศตัวเลขผลการดำเนินงานไตรมาส 1/65 รายได้จากการขายและการให้บริการ 510.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 175.24 ล้านบาท เติบโต 52.33%  จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนกำไรส่วนที่เป็นของบริษัท 71.88 ล้านบาท จากการขยายตัวธุรกิจเทรดดิ้ง  เคมีภัณฑ์ และไฟฟ้า ด้านแผนงานในช่วงที่เหลือของปีนี้ เดินหน้าลงทุนโครงการ EV charging station เฟสแรก 4 สถานีตามแผน พร้อมเข้าสำรวจแหล่งปิโตรเลียม L10/43 และ L11/43  ตั้งเป้าผลิต 500 บาร์เรลต่อวัน สร้างรายได้เพิ่ม 300 ล้านบาทต่อปี หนุนรายได้ทั้งปีโต 2,000 ล้านบาทตามแผน

 

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า ผลการดำเนินของบริษัทงวดไตรมาส 1/65 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ จำนวน 510.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 175.24 ล้านบาท คิดเป็น 52.33% จากปีก่อน และมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัท 71.88 ล้านบาท โดยมี Gross Margin ที่ระดับ 11.31% ส่งผลให้อัตรากำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ณ สิ้นไตรมาส 1/65 อยู่ที่ระดับ 110.68 ล้านบาท ส่วน ROE อยู่ที่ 17.16%

สาเหตุรายได้รวมมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจเทรดดิ้งที่ได้รับ Big lot จำนวน 143.30 ล้านบาท จากกลุ่ม Industrial และกลุ่ม Energy ซึ่งมีการจำหน่ายจำหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์อุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเลียม กลุ่มธุรกิจสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพิ่มขึ้น 25.53 ล้านบาท รวมถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากของรายได้กลุ่มเคมีภัณฑ์ จำนวน 27.68 ล้านบาท จากการฟื้นตัวตามทิศทางเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย รวมถึงการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว  ขณะที่การผลิตของโรงงาน PPP และโรงไฟฟ้าเสาเถียร มีการผลิตเพิ่มขึ้น หลังจากได้รับก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นกว่า 1.3 MMSCFD ส่งผลให้มียอดขายทั้งในส่วนของก๊าซเชื้อเพลิง C1 ก๊าซหุงต้ม (LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) มีการปรับตัวอย่างโดดเด่น จึงทำให้กลุ่ม UAC มีกำไรขั้นต้นรวม 57.68 ล้านบาท

สำหรับภาพรวมธุรกิจในไตรมาส 2/65 บริษัทพร้อมเดินหน้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับการเร่งขยายการตลาดในส่วนของธุรกิจเทรดดิ้งไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ มากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ในปีนี้ แตะระดับ 2,000 ล้านบาท รวมถึงการรักษา EBITDA มากกว่า 420 ล้านบาทของรายได้ยอดขายรวมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ ในไตรมาส 2/65 บริษัทจะเริ่มทยอยเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV charging station) ภายใต้การร่วมลงทุนกับบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ภายใต้ “พีพีดับบลิวอี” (PPWE) ตามแผนการลงทุนสร้างเฟสแรก จำนวน 4 สถานี หรือ 12 หัว ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง นครราชสีมา 2 แห่ง และจันทบุรี 1 แห่ง

ส่วนโครงการลงทุนในแหล่งปิโตรเลียมหมายเลข L10/43 และ L11/43 ในพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมอรุโณทัยและบูรพา จังหวัดสุโขทัย ยังคงเดินหน้าตามแผนที่วางไว้ โดยคาดว่าจะมีการเข้าสำรวจปริมาณปิโตรเลียมสำรองในพื้นที่สัมปทานดังกล่าว เพื่อต้องการทราบปริมาณปิโตรเลียมที่ชัดเจนได้ในไตรมาส 2/65 นี้ และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 3/65 ซึ่งตั้งเป้าผลิต 500 บาร์เรลต่อวัน สร้างรายได้เพิ่ม 300 ล้านบาทต่อปี

อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนภูผาม่าน ที่จังหวัดขอนแก่น ขนาดการผลิตไฟฟ้า 3 เมกะวัตต์ พร้อมจ่ายไฟเข้าระบบได้ภายใน 3 เดือนนับจากได้รับ PPA ซึ่งถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าแรกที่มีความพร้อมที่สุดในการดำเนินการเมื่อเทียบโครงการอื่นๆ ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2565

******

- Advertisement -