บล.ไอร่า:

SIRI : Presale แนวราบ กลับมาเติบโตโดดเด่นอีกครั้ง

  • SIRI เปิดเผยตัวเลข Presale – 2Q65 อยู่ที่ 7,324 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22%qoq แต่ลดลง 8%yoy โดยได้รับแรงหนุนจากโครงการแนวราบที่กลับมาเติบโตโดดเด่นกว่า 50%qoq อยู่ที่ 5,946 ล้านบาท หลังเร่งเปิดโครงการใหม่ ซึ่งบางส่วนถูกเลื่อนจาก 1Q65 ขณะที่ Condo ลดลง 33%qoq และ 34%yoy เพียง 1,378 ล้านบาท โดยไม่มีโครงการขนาดใหญ่ และ JV มาช่วยหนุน ขณะที่ 1H65 ยอด Presale คิดเป็น 38% ของเป้าหมายทั้งปีที่ 35,000 ล้านบาทคาด SIRI เร่งเปิดอีก 29 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 26,500 ล้านบาท ใน 2H65
  • ขณะที่มี Backlog รวม 27,289 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17%qoq แต่ลดลง 11%yoy แบ่งเป็น (1) Condo จำนวน 13,629 ล้านบาท ลดลง 5%qoq และ32%yoy หลังชะลอเปิดโครงการแนวสูง และปรับขนาดโครงการให้เล็กลง โดย Backlog ดังกล่าว ส่วนใหญ่รับรู้รายได้ในปี’65 – 66 และ (2) Housing จำนวน 13,660 ล้านบาท เติบโตสูงทั้ง qoq และ yoy จากโครงการเปิดใหม่คาดทยอยโอนและรับรู้ 3-6 เดือนข้างหน้า
  • ทางด้าน Available for Sale รวม จำนวน 58,166 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4%qoq แต่ลดลง 4%yoy ได้รับแรงหนุนจากยอดขายกลุ่ม Housing ที่เติบโตโดดเด่นต่อเนื่อง ขณะที่การเพิ่มสินค้าพร้อมขายในกลุ่ม Condo ยังเป็นไปอย่างจำกัด ส่วนหนึ่งจากการปรับขนาดโครงการให้มีขนาดเล็กลง เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้ากลางล่าง มากขึ้น โดยสัดส่วนดังกล่าวแบ่งเป็น Housing 64% ส่วนที่เหลือประมาณ 36% เป็น Condo
  • คาด SIRI มีแผนเปิดโครงการใหม่ในปี’65 รวม 46 โครงการ มูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาท (แนวราบ : แนวสูง 60: 40) คาดเร่งเปิดโครงการต่อเนื่อง เพื่อชดเชยโครงการบางส่วนที่ถูกเลื่อนจากปี’64 พร้อมคาดมีการเร่งเติมสต๊อกพร้อมขายในกลุ่ม Condo มากขึ้น โดย SIRI ยังคงให้ความสำคัญกับสินค้าในกลุ่ม Affordable เพื่อให้สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว รวมถึงต้นทุนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นได้
  • Bloomberg Consensus คาดรายได้และกำไรสุทธิปี’65 อยู่ที่ 30.53 พันล้านบาท และ 2.24 พันล้านบาท เติบโต7% และ 10% ตามลำดับ ราคาเป้าหมาย ที่ 1.24 บาท คงคำแนะนำถือ

รีวิวทางเทคนิค

- Advertisement -