บล.ทรีนีตี้

โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ – IMH

กำไร 2Q65 ลดลงจากรายได้ และ Margin ที่ถูกกระทบโดย COVID-19

  • รายงานกำไรสุทธิ 2Q65 ที่ 73 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 32% QoQ และ 21% YoY จากรายได้รวม 2Q65 ที่ 185 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 26% QoQ และ 13% YoY
  • Gross Margin ของกลุ่มโรงพยาบาลลดลงมาอยู่ที่ 70% จากสัดส่วนรายได้ที่ลดลงของ COVID-19
  • คาด 3Q65 ปรับตัวสูงขึ้น QoQ จากการระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงกว่า 2Q65 แต่จะอ่อนตัวลง YoY จากฐานที่สูง
  • ยังมี Upside จากการเข้าซื้อโรงพยาบาลใหม่ที่จะสามารถรับรู้รายได้ทันที
  • ยังคงแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 25.20 บาท โดยวิธี DCF อิงค่า WACC ที่ 9.6%

2Q65 Earnings Review

  • IMH รายงานกำไรสุทธิ 2Q65 ที่ 73 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 32% QoQ และ 21% YoY จากรายได้รวม 2Q65 ที่ 185 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 26% QoQ และ 13% YoY
  • รายได้จากการตรวจสุขภาพใน 2Q65 อยู่ที่ 36.5 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 21% QoQ และ 55% YoY การปรับลดลงมาจากลูกค้าเลื่อนแผนตรวจสุขภาพไปยังช่วง 3Q65 แทน ในขณะที่รายได้จากกลุ่มโรงพยาบาลอยู่ที่ 149 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 27%QoQ และ 12.6% YoY จากการปรับการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ที่ลดลง และผู้ป่วย COVID-19 รับการรักษาผ่านระบบ Home Isolation เพิ่มมากขึ้น
  • Gross Margin ของกลุ่มโรงพยาบาลปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 70% จาก 75% ในช่วง 1Q65 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับการเบิกจ่ายการรักษา COVID-19 ที่ลดลงหลังจากที่ได้ประกาศเป็นโรคประจำถิ่น

ปรับคาดการณ์กำไรปี 2565-2566 ลง

คาดผลการดำเนินงานใน 2H65 จะสูงกว่า 1H65 โดยในช่วง 3Q65 คาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้กลุ่มโรงพยาบาล จากการกลับมาระบาดของ COVID-19 ที่สูงขึ้นจากสายพันธุ์ใหม่ และมีการรักษาผู้ป่วยจากอาการ Long COVID อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการเข้าสู่ช่วง High Season ของกลุ่มโรงพยาบาล เนื่องจากเป็นช่วงหน้าฝน ประกอบกับกลุ่มตรวจสุขภาพที่คาดว่าจะมีรายได้ปรับตัวสูงขึ้น QoQ หลังจากมีการ Delay จากช่วง 2Q65 มายัง 3Q65 รายได้ใน 1H65 นับเป็น 42% ของรายได้ที่เราคาดการณ์ที่ 1.03 พันล้านบาท แต่เราปรับคาดการณ์ Margin ลง เนื่องจากสัดส่วนรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 และรายได้/บิล ลดลง เราจึงปรับคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2565-2566 ลง 13.5% สู่ระดับ 396 ล้านบาท และ 386 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลง 6.4% YoY และ 2.5% YoY ตามลำดับ

ยังคงแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมายใหม่ 25.20 บาท

ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมายใหม่ปี 2565 ที่ 25.20 บาท (จาก 30.30 บาท) ด้วยวิธี DCF อิง WACC ที่ 9.6% (จากเดิม 8.9%) และคาดการณ์ของเรายังไม่ได้รวม Upside ที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าลงทุนโรงพยาบาลแห่งใหม่เพิ่ม และการ Spin Off ธุรกิจโรงพยาบาลในอนาคต

- Advertisement -