บล.บัวหลวง:

PTT – เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการก๊าซฯ เพื่อลดต้นทุนเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้า

What’s new?

บอร์ด PTT เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการก๊าซฯ เพื่อลดต้นทุนเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้า

Highlights:

  • ที่ประชุมคณะกรรมการ PTT เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2022 มีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ โดยจะจัดสรร ก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า รวมทั้งพยายามจัดหา LNG ที่มีราคาเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าเทียบเท่า 6,000 ล้านบาท
  • PTT คาดว่าจะสามารถดำเนินการตามแผนดังกล่าวได้ เนื่องจากคาดว่า อุปสงค์ปิโตรเคมีช่วงต้นปี 2023 จะยังคงอยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งมีแผนการหยุดซ่อมบำรุงของโรงงานปิโตรเคมีบางแห่ง ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจัดส่ง ก๊าซธรรมชาติส่วนนี้เพิ่มเติมให้กับภาคไฟฟ้าได้
  • ในมุมมองของเรา แนวทางดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมของ PTT ไม่มากเหมือนกับการให้ความช่วยเหลือเป็นตัวเงินโดยตรง หากบริษัทสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่าแผน
  • ทั้งนี้หาก PTT บริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้า ได้เทียบเท่า 6,000 ล้านบาท เราคาดว่าจะคิดเป็น downside risk ต่อประมาณการกำไรสุทธิปี 2023 ของเราราว 4%

View From Fundamental:

ข่าวดังกล่าวน่าจะทำให้ตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับประเด็นการให้เงินช่วยเหลือของ PTT อย่างไรก็ตามสำหรับกลยุทธ์การลงทุนกลุ่มพลังงานใน 1Q23 เราชอบ BANPU และหุ้นโรงกลั่น (BCP, ESSO, IRPC, SPRC, TOP) มากกว่า เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของอุปสงค์และอุปทานค่อนข้างตึงตัว ทั้งถ่านหินและน้ำมันสำเร็จรูป

- Advertisement -