บล.กรุงศรีฯ:

ASIAN ALLIANCE INTERNATIONAL (AAI TB/ AAI.BK)

AAI – อุปสงค์แกร่งหนุนการเติบโต (TP Bt8.20, BUY)
กลุ่มอุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่ม
หุ้น AAI
มูลค่าพื้นฐาน 8.20
คำแนะนำ BUY

เราคาดว่ายอดขายใน 4Q จะเพิ่มขึ้น yoy ต่าลดลง qoq ขณะเดียวกันเรายังคงคาดว่ากำไรจะโต 15% ในปี 2023 หนุนโดยอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและการขยายกำลังการผลิต เราแนะนำ “ซื้อ” ประเมินราคาเป้าหมายที่ 8.20 บาท

กำไรในงวด 9M22 คิดเป็น 74% ของประมาณการกำไรปี FY22F ของเรา

กำไรสุทธิของ AAI ใน 3Q อยู่ที่ 195 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50% yoy และ 7% qoq โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก yoy เป็นไปตามยอดขายโตถึง 59% yoy และ 8% qoq ทั้งนี้ กำไรสุทธิในงวด 9M22 อยู่ที่ 559 ล้านบาท (+24% yoy) คิดเป็น 74% ของประมาณการกำไรปี FY22F ของเรา

 

คาดว่ายอดขายใน 4Q จะยังคงเพิ่มขึ้น yoy แต่จะลดลง qoq

ข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแสดงปริมาณการขายอาหารสัตว์เลี้ยงเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 7% yoy แต่ลดลง 6% qoq ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้น 5% yoy แต่ลดลง 9% qoq ปริมาณการขายปลาทูน่ากระป๋องเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 7% yoy แต่ลดลง 1% qoq ในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้น 17% yoy แต่ลดลง 1% qoq ดังนั้นเราจึงคาดว่ารายได้จากการขาย 4Q จะดีขึ้น yoy แต่ลดลง qoq  อย่างไรก็ตาม เรามองว่าค่าใช้จ่าย SG&A จะลดลงตามอัตราค่าขนส่งคอนเทนเนอร์ที่ลดลงใน 4Q โดยดัชนี World Container Index (WCI) ใน 4Q ลดลง 52% qoq ทำให้เราประเมินกำไร 4Q ว่ามีโอกาสทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย qoq

 

อาหารสัตว์จะได้แรงหนุนจากการเติบโตของอุปสงค์ในตลาดโลก

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงทั่วโลกเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แม้แต่ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวจากสถานการณ์โรคระบาด หนุนโดย 1) โครงสร้างประชากรขยับไปสู่รุ่น millennials จาก baby boomer ซึ่งมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว (nuclear families) ทำให้ความต้องการสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น 2) การขยายตัวของชุมชนเมือง (urbanization) ทำให้ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรุปเพื่อความสะดวกเพิ่มมากขึ้น รวมถึง 3) ยอดค่าใช้จ่ายอาหารสัตว์เลี้ยงต่อตัวที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเพราะเลี้ยงเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้ ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงหลักของโลกมีอัตราการเติบโตของปริมาณการส่งออกที่ 15% CAGR (2018-2021)

 

แนะนำ ซื้อ และประเมินราคาเป้าหมายที่ 8.20 บาท

เรายังคงประมาณการกำไรปี FY22F และ FY23F เอาไว้เช่นเดิม และแนะนำซื้อ โดยประเมินราคาเป้าหมายที่ 8.20 บาท อิงจาก EPS ปี FY23F ที่ 20.0x

- Advertisement -