บล.เอเอสแอล:

BDMS SET / Health Care Services

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

Key Focus: ฟื้นตัวต่อเนื่องทั้ง เราแนะนำ “ซื้อ” BDMS ที่ราคาเป้าหมาย 36.00 บาท เนื่องจากมองว่าระดับคนเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว การมี Excellent Center มากขึ้นจะช่วยเพิ่มกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพทั้งคนไทยและต่างชาติ ต้นทุนการจัดซื้อและค่าบุคลากรที่เพิ่มขึ้นไม่กระทบมากนัก เนื่องจากยังสามารถปรับราคาได้ ที่ราคาปัจจุบันมี upside เท่ากับ 26.32% ทั้งจาก volume และ pricing

แนวโน้ม 4Q65 ลดลง QoQ แต่เพิ่มขึ้น YoY

เราประมาณรายได้ 4Q65 เท่ากับ 2.23 หมื่นล้านบาท (-5.9%QoQ, +3.3%YoY) เนื่องจากผลของ seasonal ในช่วง Q3 ที่เป็น high season การเปิดประเทศ รวมถึงปัจจัยหนุน ด้านวีซ่า Medical Treatment ระยะ 1 ปี สามารถดึงชาวต่างชาติที่มีศักยภาพและมีกำลังใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเข้าสู่ประเทศไทย โดยกลุ่มลูกค้าต่างชาติกลับมาใกล้เคียงปกติแล้วกว่า 90% ส่งผลให้เราประมาณกำไรสุทธิเท่ากับ 2.66 พันล้านบาท (-21.4%QoQ, +1.0%YoY)

ฟื้นตัวต่อเนื่องทั้งจาก volume และ pricing

ด้านแนวโน้มปี 2566-67 เราประมาณการรายได้เท่ากับ 9.74 หมื่นล้าน และ 10.25 หมื่นล้าน คิดเป็นการเติบโตที่ 7.4% และ 5.2% ตามลำดับ และประมาณกำไรสุทธิเท่ากับ 1.26 หมื่นล้าน และ 1.33 หมื่นล้าน คิดเป็นการเติบโตที่ 4.4% และ 5.2% ตามลำดับ เนื่องจากมองว่าระดับคนเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว การมี Excellent Center มากขึ้นจะช่วยเพิ่มกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพทั้งคนไทยและต่างชาติ ประกอบกับมีกลุ่มลูกค้าต่างชาติใหม่อย่าง ซาอุดีอาระเบีย และกลุ่ม CLMV ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยหนุน และกระจายพอร์ตรายได้มากขึ้น ด้านต้นทุนการจัดซื้อและค่าบุคลากรที่เพิ่มขึ้นไม่กระทบมากนักเนื่องจากยังสามารถปรับราคาได้

แนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมายปี 2566 ที่ 36.00 บาท

เราแนะนำซื้อที่ราคาเป้าหมาย 36.00 บาท อิงวิธี DCF ที่ WACC เท่ากับ 7.05% มุมมองบวกต่อรายได้และกำไรสุทธิในปี 2565-2567 กลุ่มคนไข้ที่เป็น Non-COVID เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ โดยเฉพาะอย่ายิ่งในกลุ่มคนไข้ต่างชาติทั้ง expat และ fly-in ซึ่งคนไข้กลุ่มประเทศเดิมกลับมา มีกลุ่มลูกค้าใหม่อย่างซาอุดีอาระเบีย และกลุ่ม CLMV

ปัจจัยเสี่ยง

การกลับมาระบาดของ COVID-19 ในระดับที่ไม่สามารถเปิดประเทศได้ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศและประเทศคู่ค้า

- Advertisement -