บล.หยวนต้า (ประเทศไทย):

Action BUY (Maintain)

TP upside (downside) -0.7%

Close Dec 27, 2022 Price (THB) 13.90

12M Target (THB) 13.80

Previous Target (THB) 13.80

What’s new?

  • 3 บริษัท เข้ายื่นขอข้อมูลวงโคจรดาวเทียม ได้แก่ THCOM, National Telecom, และบริษัทพร้อม เทคนิคอล เชอร์วิสเซส จํากัด เราคาดว่าการแข่งขันไม่รุนแรง และ THCOM น่าจะได้วงโคจร 119.5 อย่างที่หวังไว้ไม่ยาก
  • วันนี้จับตาประชุมผู้ถือหุ้น INTUCH หาก Vote ผ่านคาดเห็นแรงเก็งกำไร THCOM

Our view

  • แม้ระยะสั้นเรายังคงราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2566 ที่ 13.80 บาทต่อหุ้น
  • แต่เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” เนื่องจากหาก THCOM ชนะการประมูลวงโคจรในราคาสมเหตุสมผลจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะปลดล็อกการเติบโต เราประเมินกรอบราคาเหมาะสมจะขยับขึ้นเป็น +/-20 บาทต่อหุ้น ความน่าจะเป็นเหมือนเป็นไปได้ไม่ยาก

THAICOM 3 บริษัทเข้ายื่นขอประมูลวงโคจรดาวเทียม

ผู้เล่น 3 รายเข้ายื่นซองประมูลวงโคจรดาวเทียมอย่างเป็นทางการ

วันที่ 27 ธ.ค. 65 กทสช. เปิดให้บริษัทที่รับเอกสารคัดเลือกสำหรับการประมูลวงโคจรมีสิทธิเข้ายื่นคำเข้าร่วมประมูลวงโคจรดาวเทียม

  • ก่อนหน้านี้ มีบริษัทสนใจรับเอกสารคัดเลือก 6 ราย ได้แก่ 1) บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด 2) บริษัท แอสเซนต์ แคปปิตอล จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ แอสเซนด์ กรุ๊ป อยู่ในเครือ CP 3) บริษัท พร้อม เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส จํากัด 4) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) หรืย National Telecom (NT) 5) บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จํากัด บริษัทในเครือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) หรือ THCOM และ 6) บริษัท เดอะวิน เทเลคอม จํากัด
  • วันที่ 27 ธ.ค. 65 ซึ่งเป็นวันยื่นคำขอเข้าร่วมประมูลเพียงวันเดียว มี 3 บริษัทสนใจเข้าร่วมประมูล ได้แก่ 1) บริษัทในเครือ THCOM 2) บริษัท พร้อม เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส จำกัด และ 3) NT ซึ่งทั้งสามบริษัทได้เสียค่า Application Fee 5 แสนบาท เป็นต้นทุนเริ่มต้น
  • ลำดับถัดไปวันที่ 9 ม.ค. 66 กสทช. จะประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติที่มีสิทธิเข้าประมูลวงโคจร จากนั้น กสทช. จะจัดประมูลขึ้นวันที่ 15 ม.ค. 66 เนื่องจาก กสทช. ไม่เปิดเผยว่าผู้เล่นแต่ละรายสนใจประมูลวงโคจรอะไรบ้าง ทำให้ตลาดจะทราบข้อมูลดังกล่าวในวันประมูล
  • เราคาด THCOM ยื่นซองประมูลวงโคจร 119.5 องศา แต่จะยื่นซองวงโคจร 78.5 องศาหรือไม่ ต้องติดตาม ขณะที่ NT เราคาดยื่นซองวงโคจร 126 องศา ขณะที่บริษัทพร้อม เทคนิคอล เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นบริษัทที่ไม่เคยทำธุรกิจดาวเทียมทำให้ยากที่จะคาดการณ์

ความเห็นและคำแนะนำ

เชิงกลยุทธ์ มองเป็นบวกต่อ THCOM การขอรับอนุญาตเข้าประมูล สะท้อนว่า THCOM พร้อมที่จะเข้าแข่งขันในการประมูลวงโคจรดาวเทียมในวันที่ 15 ม.ค. 66 จับตาวันที่ 28 ธ.ค.65 ซึ่งเป็นวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น INTUCH จะพิจารณาในประเด็นการขายเงินลงทุนใน THCOM ให้กับ GULF จำนวน 450.9 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 41.13 % ในราคาหุ้นละ 9.92 บาท เริ่มประชุมเวลา 10:00. น. ซึ่ง GULF ต้องการเสียงอย่างน้อย 3 ใน 4 โดยที่ GULF ไม่มีสิทธิโหวต แต่ Singtel สามารถโหวตได้

หากที่ประชุมโหวตผ่าน มองเป็นบวกเพราะจะปลดล็อกความเสี่ยงการไม่ให้ THCOM ประมูลและยิงดาวเทียมดวงใหม่ และในระยะยาวได้ลุ้น Synergy จาก GULF เต็มตัว แต่หากโหวตไม่ผ่านจะเป็นความเสี่ยงต่อราคาหุ้น จาก GULF เคยให้ความเห็นว่าจะไม่ให้ THCOM เข้าประมูลวงโคจรหากไม่ผ่าน เราประเมินโอกาสโหวตผ่านสูง หากผ่านความเสี่ยงการไม่เข้าประมูลจะหมดไป

เชิงพื้นฐาน เนื่องจากการประมูลวงโคจรดาวเทียมยังไม่สิ้นสุด ต้องไปลุ้นผลการประมูลในวันที่ 15 ม.ค. 66 ทำให้เราขอคงประมาณการและราคาเหมาะสม THCOM ที่ 13.80 บาทต่อหุ้นไว้ก่อน แต่เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” เนื่องจากหาก THCOM ชนะการประมูลในราคาสมเหตุสมผลจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะปลดล็อกการเติบโตรอบใหม่ของ THCOM จากการยิงดาวเทียมขึ้นไปชดเชย IPSTAR หากเกิดขึ้น เราประเมินกรอบราคาเหมาะสมจะอยู่ที่ 20 บาทต่อหุ้น +/- อิงจากรายชื่อคนเข้าประมูล โอกาสเกิดกรณีดังกล่าวสูงแล้ว และจะสูงขึ้นหากผลการประชุมผู้ถือหุ้น INTUCH วันนี้โหวตผ่าน

เรามอง THCOM เป็นหุ้นเด่นของกลุ่มสื่อสารขนาดใหญ่ในปี 2566

ความเสี่ยงสำคัญ คือ ประมูลวงโคจรดาวเทียมไม่ชนะการยิงดาวเทียมไม่สำเร็จ และที่ประชุม INTUCH วันนี้โหวตไม่ผ่าน

- Advertisement -