บล.บัวหลวง: 

ANAN – 4Q22 พลิกกลับเป็นกำไรจากรายได้พิเศษ

What’s new?

ANAN รายงานกำไรสุทธิงวด 4Q22 ที่ 48 ล้านบาท พลิกกลับมาเป็นกำไรจากขาดทุนหนักที่ 220 ล้านบาท ใน 4Q21 และ เทียบกับขาดทุนสุทธิที่ 16 ล้านบาท ใน 3Q22 หากหักรายการพิเศษ จากการขายเงินลงทุนในบบริษัทย่อย จำนวน 457 ล้านบาท ANAN จะรายงานขาดทุนสุทธิที่ 409 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจาก 276 ล้านบาท ใน 4Q21 และจาก 18 ล้านบาทใน 3Q22 รายงานขาดทุนมากกว่าที่เราและตลาดคาด จากรายได้ที่น้อยกว่าคาด

Highlights:

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ 652 ล้านบาท ลดลง 18% YoY แต่เพิ่มขึ้น 9% QoQ อัตรากำไรขั้นต้นของการขายอสังหาฯ ที่ 26.6% เพิ่มขึ้นจาก 20.8% ใน 4Q21 และจาก 19.6% ใน 3Q22 ขณะที่ SG&A/sales อยู่ที่ 79.4% เพิ่มขึ้นจาก 33.7% ใน 4Q21 และ 50.6% ใน 3Q22 ส่วนแบ่งรายได้จากโครงการ JV อยู่ที่ 79 ล้านบาท พลิกกลับมาเป็นกำไรจากขาดทุนที่ 88 ล้านบาท ใน 4Q21 แต่ลดลงจาก 313 ล้านบาทใน 3Q22

Outlook:

คาดขาดทุนต่อใน 1Q23 ขาดทุนลดลง YoY และ QoQ (รายงานขาดทุนจาก service apartment ที่จะเข้ามาเต็มไตรมาส และส่วนแบ่งรายได้จากการลงทุนที่ลดลงจากยอดโอนที่ลดลง)

View from Fundamental:

เราคงคำแนะนำถือ ที่ราคาเป้าหมาย 1.30 บาท

- Advertisement -