บล.บัวหลวง:

WHA Utilities & Power (WHAUP TB/WHAUP.BK)

WHAUP – ผลประกอบการไตรมาส 4/65 ต่ำกว่าคาด; แต่แนวโน้มปี 2566 ยังคงแข็งแกร่ง

ต่ำกว่าคาดมาก

WHAUP รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 4/65 ที่ 145 ล้านบาท ลดลง 25% YoY แต่เพิ่มขึ้น 451% QoQ กำไรสุทธิต่ำกว่าที่เราคาด 75% (ค่าใช้จ่ายอื่นๆ มากกว่าที่คาด ในขณะที่ผลกำไรจาก Gheco-I ต่ำกว่าที่คาด) และต่ำกว่าที่ ตลาดคาด 12% หากไม่รวมรายการพิเศษ กำไรหลักจะอยู่ที่ 24 ล้านบาท ลดลง 82% YoY และ 73% QoQ กําไรหลักต่ำกว่าที่เราคาด 86% (กำไรจาก Gheco-I ต่ำกว่าคาด) และต่ำกว่าตลาดคาด 71% WHAUP ประกาศจ่ายเงินปันผลสําหรับครึ่งหลังของปี 2565 ที่ 0.10 บาทต่อหุ้น (จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 27 เม.ย. และจ่ายปันผลในวันที่ 17 พ.ค.) ซึ่งคิดเป็นอัตราตอบแทนขั้นต้นจากเงินปันผลที่ 2.5%

ประเด็นสําคัญจากผลประกอบการ

รายได้ปรับตัวดีขึ้น 17% YoY และ 4% QoQ โดยสาเหตุหลักมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจไฟฟ้า (ที่ 154 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 277% YoY และ 106% QoQ ซึ่งกลบผลกระทบรายได้จากธุรกิจธุรกิจขายน้ำที่ลดลง) เป็นผลมาจาก กําลังการผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปที่เพิ่มขึ้น และรายได้ EPC ที่เพิ่มขึ้น อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาส 4/65 อยู่ที่ 26.5% ลดลงจาก 32.0% ในไตรมาส 4/64 และ 34.7% ในไตรมาส 3/65 เนื่องจากรายได้ EPC เพิ่มขึ้น (ซึ่งโดยปกติจะมีอัตราค่าไรขั้นต้นที่ต่ำ) WHAUP รายงานส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมทุนกลับจากกำไร YoY และ QoQ เนื่องจากผลประกอบการที่อ่อนแอลงจาก Gheco-I, SPPs และ SDWTP (โครงการนํ้าในเวียดนาม)

แนวโน้ม

เราคาดกําไรหลักจะเติบโต YoY และ QoQ ในไตรมาส 1/66 หนุนโดยผลกระทบทั้งไตรมาสของราคาไฟฟ้า (ม.ค.-เม.ย.) ที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และกําไรที่เพิ่มขึ้นจาก Gheco-I นแแอกจากนี้ GSRC (โรงไฟฟ้า IPP 4 หน่วย ของ Gulf ที่ชื้อน้ำจาก WHAUP) น่าจะเริ่มใช้ก๊าซในการผลิตในไม่ช้า (ปัจจุบันใช้น้ำมันดีเซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า) ดังนั้นยอดขายน้ำของ WHAUP จะ ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากในไตรมาส 2/66

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

เรายังคงประมาณการกำไรหลักปี 2566 ดังเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ที่ 1,059 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 133% YoY และเรายังคงราคาเป้าหมายปี 2566 ที่ 5.50 บาท ดังเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

คําแนะนํา

ผลประกอบการที่อ่อนแอได้ผ่านไปแล้ว และเราคาดกําไรจะปรับตัวดีขึ้นอย่างมากในไตรมาสต่อๆ ไป หนุนโดยราคาไฟฟ้าที่สูงขึ้น ต้นทุนก๊าซที่ลดลง กำลังการผลิตโซลาร์รูฟท็อปที่เพิ่มขึ้น และกำไรที่ดีขึ้นจาก Gheco-I นอกจากนี้โครงการพลังงานหมุนเวียนบางโครงการที่ WHAUP เสนอในการประมูลซื้อขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ กกพ. มีคุณสมบัติตามข้อกําหนดทางเทคนิคเบื้องต้น หาก WHAUP สามารถชนะ PPA ฉบับใหม่ได้ เราคาดว่าราคาหุ้นจะปรับตัวสูงขึ้น โดย กกพ.จะประกาศผลภายในเดือนหน้า

- Advertisement -