บล.บัวหลวง:

BAM – ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์

What’s new?

เราได้เข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์กับทาง BAM โดย message ออกมาเป็นกลาง

Highlights:

  • ผู้บริหารตั้งเป้าผลเรียกเก็บในปี 2023 ที่ 1.78 หมื่นล้านบาท ผ่าน NPL ที่ 1.05 หมื่นล้านบาท และ NPA ที่ 7.3 พันล้านบาท โดยหลักเป็นการเรียกเก็บจากรายกลางและรายเล็ก ไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยบริษัทจะเร่งการเก็บเงินสดเพิ่มเติมจากการเร่งปรับลูกหนี้ NPL เป็น TDR เพื่อขยายฐานการจัดเก็บ (ปัจจุบันบริษัทมีลูกหนี้ TDR ราวๆ 10% ของลูกหนี้ 8.4 หมื่นล้านราย)
  • บริษัทคาดยอดขาย NPA ดีขึ้นผ่านการส่งเสริมการขาย และการจัดแบ่ง segment ตามกลุ่มลูกค้า โดยคาดราคาขายต่อราคาประเมินจะใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 90%+
  • บริษัทตั้งเป้าการซื้อหนี้ปี 2023 ราวๆ 9.0 พันล้านบาท โดยคาดการซื้อหนี้ปีนี้จะปรับตัวดีขึ้นจากสภาวะตลาดที่เป็นปกติมากขึ้นรวมทั้งธนาคารพาณิชย์นำออกมาขายมากขึ้น
  • คาด ECL ปรับตัวดีขึ้นจากรายได้จากแนวโน้มการเก็บเงินสดที่เพิ่มขึ้น

View From Fundamental:

  • เรามีมุมองเป็นกลางต่อ message โดยเราคาดรายได้ดอกเบี้ย จะดีขึ้นในปีนี้ ผ่านการเร่งการปรับโครงสร้าง TDR การปิดจบหนี้มากขึ้น จากกลุ่มรายย่อยและรายกลาง รวมทั้งการขาย NPA ที่ดีขึ้น รวมทั้งเน้นการเก็บเงินสดเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเรายังคงคำแนะนำ ”ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 19.1 บาท
- Advertisement -