บล.กรุงศรีฯ:

WHA UTILITIES AND POWER (WHAUP TB/ WHAUP.BK)

WHAUP – กำไรลดลงปี FY22 แต่จะฟื้นตัวก้าวกระโดดปี FY23F (TP Bt4.80, BUY)
กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานและสาธารณูปโภค
หุ้น WHAUP
มูลค่าพื้นฐาน 4.80
คำแนะนำ BUY
  • 2022 Earnings 

กำไรปี FY22 ต่ำกว่าคาดเพราะกำไรธุรกิจไฟฟ้า และ Duong River ต่ำกว่าคาด

กำไรธุรกิจหลัก 442 ลบ. ลดลง 48% yoy เนื่องจาก ส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจไฟฟ้าลดลง 47% yoy เป็น 488 ลบ. เนื่องจาก i) กำไร SPP ลดลง 51% yoy เป็น 368 ลบ. เพราะค่า Ft ขึ้นช้ากว่าต้นทุนก๊าซธรรมชาติ ii) กำไรของ IPP ลดลง 32% yoy เป็น 155 ลบ. เพราะ Gheco-One ปิดนอกแผน 59 วัน เที่ยบกับ 52 วันใน FY21 และต้นทุนพลังงานสุงขึ้น และเงินปันผลรับลดลง เป็น 35 ลบ. จาก 50 ลบ.ในปี FY21 นอกจากนี้ Duong River ขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น 211 ลบ.ในปี FY22 จาก 204 ลบ.ในปี FY21

ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย 0.10 บาท/หุ้น

คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.5% โดยกำหนดขึ้น  XD วันที่ 27 เมษายน

 

  • Analysis

มีแนวโน้มดีขึ้นในปี 2023

เราคาดกำไรปีนี้จะเติบโตก้าวกระโดดเนื่องจาก i) อุปสงค์น้ำในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เพราะการเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตของ Gulf SRC  และผู้ใช้น้ำรายใหญ่อื่น ๆ ii) กำไรของ Duong River จะดีขึ้นหลังจากปรับขึ้นค่าน้ำเป็น 8,300 ดอง/ลบ.ม. ในปี 2023 (จาก 7,700 ดอง ในปี 2022) และ iii) ธุรกิจไฟฟ้าฟื้นตัว โดยคาดว่า SPP จะมีกำไรมากขึ้นหลังจากที่มีการปรับขึ้นค่า Ft (จาก 0.9343 บาท/หน่วยในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2022 เป็น 1.5492 ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2023 และอาจจะต่อเนื่องไปอีก) และต้นทุนก๊าซธรรมชาติถูกลง (<500 บาท/ล้าน BTU)

 

  • Implication/ Recommendation

คงคำแนะนำซื้อ 

นอกจากผลประกอบการฟื้นตัวแล้ว อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าสนใจ (2.5%) และโอกาสที่จะชนะประมูลโครงการ ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนในระยะสั้นของราคาหุ้น WHAUP ทั้งนี้  WHAUP ผ่านคุณสมบัติในการประมูลโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 5 โครงการ (100MW สำหรับโครงการของบริษัทเอง และ อีก 100MW ภายใต้ JV) ซึ่งคาดว่าจะการประกาศผลในเดือนมีนาคม

- Advertisement -