บล.กรุงศรีฯ:

WHA CORPORATION (WHA TB/ WHA.BK)

WHA – กำไรปี 2022 สูงกว่าคาด (TP Bt4.70, BUY)
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หุ้น WHA
มูลค่าพื้นฐาน 4.70
คำแนะนำ BUY
  • 2022 Earnings 

กำไรปี FY22 สูงกว่าคาดจากธุรกิจนิคมฯ ที่ดีกว่าคาด

กำไรธุรกิจหลักทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 4.0 พันลบ. (+33% yoy) เนื่องจากรายได้โอนที่ดินที่เพิ่มขึ้นสามารถชดเชยกำไรที่ลดลงจากธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค และโลจิสติกส์ WHA ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย 0.1003 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 2.5% กำหนดขึ้น XD วันที่ 11 พ.ค.

 

ยอดขายและยอดโอนที่ดินทำสถิติสูงสุดใหม่ตั้งแต่ปี 2014

ยอดโอนที่ดิน 1,981 ไร่ (สอดคล้องกับยอดขายที่ดิน 1,899 ไร่) และรายได้ 6.8 พันลบ. เพิ่มขึ้น 329% yoy เนื่องจากโอนที่ดิน 600 ไร่ให้ BYD อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเป็น 45.8% จาก 49.0% แต่สูงกว่าประมาณการของเราที่ 30%

 

กำไรจากธุรกิจไฟฟ้า และสาธารณูปโภคลดลง …

ส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจไฟฟ้าลดลง 47% yoy เป็น 488 ลบ. เนื่องจาก i) กำไร SPP ลดลง 51% yoy เป็น 368 ลบ. เพราะค่า Ft ขึ้นช้ากว่าต้นทุนก๊าซธรรมชาติ ii) กำไรของ IPP ลดลง 32% yoy เป็น 155 ลบ. เพราะ Gheco-One ปิดนอกแผน 59 วัน เที่ยบกับ 52 วันใน FY21 และต้นทุนพลังงานสุงขึ้น และเงินปันผลรับลดลง เป็น 35 ลบ. จาก 50 ลบ.ในปี FY21 นอกจากนี้ Duong River ขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น 211 ลบ.ในปี FY22 จาก 204 ลบ.ในปี FY21

 

… และกำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนลดลง

ส่วนแบ่งกำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนลดลงเป็น 1.6 พันลบ. จาก 2.2 พันลบ.ในปี FY21 เนื่องจาก 41% ของสินทรัพย์ที่ขายเป็นของ JV (WHA ถือหุ้นประมาณ 50%)

 

  • Analysis

แนวโน้มกำไรลดลงปี 2023

เราคาดกำไรธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคจะสูงขึ้น (ดูบทวิเคราะห์ WHAUP ฉบับวันที่ 24 ก.พ.) แต่ยังไม่สามารถชดเชยกำไรที่ลดลงของธุรกิจนิคมฯ และการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน

 

  • Implication/ Recommendation

คงคำแนะนำซื้อ 

ถึงแม้ผลประกอบการจะมีแนวโน้มลดลงในปี 2023 แต่เราเชื่อว่ากระแสข่าวการขายที่ดินแปลงใหญ่ (เป้าขายปีนี้ 1,750 ไร่ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปีละ 1,200 ไร่) และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 2.5% จะเป็นปัจจัยบวกให้กับราคาหุ้นในระยะสั้น

- Advertisement -