บล.ฟิลลิป:

เมืองไทย แคปปิตอล – MTC ตั้งเป้าน้อยลง แต่เน้นคุณภาพมากขึ้น

Key Point

ยังสามารถคาดหวังการเติบโตที่โดดเด่นได้ต่อ ถึงแม้ว่าการเติบโตนั้นอาจจะลดน้อยลงกว่าหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม NPL อาจจะยังเพิ่มสูงขึ้นได้ต่อ ซึ่งส่งผลต่อการตั้งสำรองให้สูงขึ้น และทำให้ทางฝ่ายปรับลดประมาณการกำไร และราคาพื้นฐานลงมาเหลือ 42 บาท อย่างไรก็ตาม ยังคงมีส่วนต่างจากราคาปัจจุบันพอสมควร นอกจากนี้ MTC ยังมีการประกาศจ่ายปันผลปี 65 ที่สูงเป็นพิเศษกว่าทุกปีด้วย จึงยังคงแนะนำ “ซื้อ”

ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อเพิ่ม 20%

MTC ตั้งเป้าจะปล่อยสินเชื่อเพิ่มในปี 66 20% ซึ่งเป็นเป้าที่ต่ำกว่าหลายปีที่ผ่านมาที่ตั้งเป้า 30 – 35% มาโดยตลอด และต่ำกว่าปี 65 ที่ MTC สามารถปล่อยสินเชื่อได้ 31% เนื่องจากความเสี่ยงที่มีมากขึ้น โดย MTC ได้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ และจะเน้นสินเชื่อที่มีหลักประกันเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมความเสี่ยง โดยจะเปิดสาขาเพิ่มประมาณ 600 สาขาเพื่อปล่อยสินเชื่อเพิ่ม โดยในขณะนี้ MTC มีสาขาอยู่ 6,668 สาขา และจะมีสาขาประมาณ 7,200 สาขา ณ สิ้นปี 66

NPL จะเพิ่มขึ้นต่อ คาดว่าจะสูงสุดช่วงกลางปี

NPL ในปี 65 เพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมาก โดยเพิ่มเป็น 2.9% ณ สิ้นปี 65 จากสิ้นปี 64 ที่มีอยู่ 1.4% โดยทาง MTC มองว่า NPL จะเพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วงกลางปี และมั่นใจว่า NPL จะไม่สูงเกินกว่า 3.5%

อย่างไรก็ตาม ด้วย NPL ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ MTC จำเป็นที่จะต้องตั้งสำรองเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับ และรักษาระดับสัดส่วนสำรองต่อ NPL ไว้ไม่ให้ต่ำกว่า 100% จากสิ้นปี 65 ที่มีอยู่ 105% นอกจากนี้แล้ว การเร่งลดระดับ NPL ทำให้ MTC จะมีการขาย NPL และทรัพย์สินรอการขายออกไป ซึ่งบางส่วนจะเป็น NPL ที่ยังไม่ได้มีการตั้งสำรองไว้ครบ 100% ทำให้จะมีผลขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้นด้วย

จ่ายปันผลปี 65 เพิ่มเป็นพิเศษ และจะกลับไปจ่ายปกติในปี 66

MTC ประกาศจ่ายปันผลจากผลประกอบการปี 65 ที่ 0.95 บาท/หุ้น คิดเป็น Pay out ratio 39.5% ซึ่งสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมาที่จะจ่ายอยู่ที่ Pay out ratio ประมาณ 15% โดยทาง MTC ให้เหตุผลว่าเพื่อสมนาคุณให้กับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นมานาน และจะกลับไปจ่ายในระดับ Pay out ratio ประมาณ 15% เหมือนเดิมในปีหน้า โดยจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 27 เม.ย. และจะจ่ายในวันที่ 17 พ.ค. 66

ปรับประมาณการกำไร และราคาพื้นฐานลง จากสำรองที่สูงขึ้น

จาก NPL ที่จะเพิ่มขึ้นต่อ ทำให้ MTC จะมีการตั้งสำรองเพิ่มสูงขึ้น ทางฝ่ายจึงปรับเพิ่มประมาณการการตั้งสำรองของ MTC ขึ้นเป็น 3.4% ของสินเชื่อรวม จากเดิมที่คาดไว้ที่ 2.2% ส่งผลให้ประมาณการกำไรปี 66 ลดลงเหลือ 5.9 พันลบ. จากเดิมที่คาดไว้ที่ 6.5 พันลบ. แต่กำไรปี 66 ที่ปรับลดลงนี้ก็ยังเพิ่มขึ้น 16.2% y-y และปรับลดราคาพื้นฐานลงด้วยเหลือ 42 บาท

ความเสี่ยง

  1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
  2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงสินเชื่อจากสถาบันการเงินเป็นหลัก
  3. ความเสี่ยงด้านคุณภาพของลูกหนี้
- Advertisement -