นางสาววิภาภรณ์ เนียมละออง (ที่ 1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน นางสาวกิติยา เฉลิมปกิตตินันท์ (ที่ 1 จากซ้าย) นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KISS ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯ ใน “โครงการ CU Blood: เลือดชมพู” เป็นผลิตภัณฑ์ เบสท์ โคเรีย แอนติ-แอคเน่ ฟาสท์ เซรั่ม และเบสท์ โคเรีย แอนติ-แอคเน่ แอมพูล เซรั่ม รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,200 ชิ้น เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตเก่า อาจารย์ และบุคลากร ได้บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทยให้มีปริมาณโลหิตสำรองที่เพียงพอต่อความต้องการ และปลูกฝังค่านิยมด้านบวกในการบริจาคโลหิตจากการจัดกิจกรรมให้กับนิสิตผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้

- Advertisement -