คุณปรีชา นันท์นฤมิต (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะทีมผู้บริหาร บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL) และ GE HealthCare ร่วมถ่ายภาพในงาน GE HealthCare AKA Channel Partner Summit 2023  ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในกลุ่ม AKA (กลุ่มประเทศในอาเซียน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศออสเตรเลีย) ตัวแทนจำหน่ายที่มีผลการดำเนินงานดีเยี่ยม ทั้งในเรื่องยอดขาย ยอดสั่งซื้อ และผลการดำเนินงาน ในฐานะตัวแทนจำหน่ายของ GE HealthCare

- Advertisement -