ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange: SSE) เชื่อมโยงข้อมูลการลงทุนให้หลักทรัพย์ไทยและจีนเป็นที่รู้จัก โดยนำเสนอดัชนีหลักที่สะท้อนถึงหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพและคุณภาพผ่านช่องทางของแต่ละประเทศ ได้แก่ www.settrade.com และwww.csindex.com.cn เป็นครั้งแรก เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 2 ประเทศ ติดตามข้อมูลได้แล้ววันนี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ เชื่อมโยงข้อมูลการลงทุนให้หลักทรัพย์ไทยและจีนเป็นที่รู้จัก โดยความร่วมมือนี้อยู่ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านดัชนี (Index Cross-border Cooperation) ที่จัดทำขึ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัท China Securities Index Company Limited (CSI) ซึ่งเป็นบริษัทผู้จัดทำและเผยแพร่ดัชนีในเครือตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ เพื่อแลกเปลี่ยนการเผยแพร่ข้อมูลดัชนี โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้นำข้อมูลดัชนีของตลาดทุนไทยไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ CSI เพื่อชูศักยภาพและความน่าสนใจลงทุนของตลาดทุนไทย และเพื่อให้ผู้ลงทุนในประเทศจีนได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์ก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ CSI มีเครือข่ายผู้ใช้ข้อมูลเฉลี่ย 8,000 รายต่อวัน ความร่วมมือด้านดัชนีครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้เป็นผลจากการหารือเชิงลึกระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตลาดทุนระหว่างสองตลาด ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียนด้านดัชนี ทั้งนี้ นายจาง จื่อหมิง ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท China Securities Index Company Limited (CSI) เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การเชื่อมโยงข้อมูลดัชนีนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางในการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างตลาดทุนจีนและอาเซียน ซึ่ง CSI มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ทั้งสองแห่ง ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มการรับรู้และความน่าสนใจในดัชนีของจีนในระดับสากล

ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลการเผยแพร่ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ไทย ประกอบด้วย ดัชนี SET Index, SET 50 Index และ SET THSI Index ได้ที่ www.csindex.com.cn และดัชนีของตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ประกอบด้วย ดัชนี SSE Composite Index, SSE 50 Index, SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, CSI 300 Index และ CSI Smallcap 500 Index ที่ www.settrade.com ภายใต้เมนู Global โดยใช้ชื่อว่า “International Index Cooperation”

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันตั้งแต่ปี 2553 เพื่อขยายโอกาสให้หลักทรัพย์ไทยและจีนเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น พร้อมเปิดโอกาสการเชื่อมโยงทั้งสองตลาดเพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน ซึ่งที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนบุคลากรและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange: SSE)

ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ให้บริการผลิตภัณฑ์หลากหลาย ครอบคลุมทั้งหุ้น พันธบัตร กองทุนและอนุพันธ์ พร้อมด้วยระบบการซื้อขายที่เป็นมาตรฐานสากล ระบบข้อมูล และระบบการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ ตลาดหลักทรัพย์ เซี่ยงไฮ้เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในเชิงขนาดและจำนวนนักลงทุน ทำให้เป็นหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ที่กำลังเติบโตที่ โดดเด่น จากข้อมูลของสมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก (World Federation of Exchanges: WFE) ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565 ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ได้รับการจัดอันดับในระดับชั้นนำของโลกในหลายรายการ ได้แก่ อันดับที่ 3 ในด้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด อันดับที่ 5 ในด้านปริมาณการซื้อขาย และอันดับที่ 1 ในด้านการระดมทุน

เกี่ยวกับบริษัท China Securities Index Company Limited (CSI)

บริษัท China Securities Index Company Limited (CSI) เป็นบริษัทผู้ให้บริการจัดทำดัชนี ซึ่งจัดตั้งโดยการร่วมทุนโดยตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น เมื่อเดือนสิงหาคม 2548 ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2565 CSI บริหารดัชนีรวมทั้งสิ้นประมาณ 6,000 ดัชนี ครอบคลุมสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่าง ๆ อาทิ หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และกองทุน จาก 16 ประเทศ ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเน้นที่ตลาดทุนในเซี่ยงไฮ้ เซินเจิ้นและฮ่องกง

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Advertisement -