บล.โกลเบล็ก:

PANJAWATTANA PLASTIC PLC. (PJW)

ราคาปิด 4.26 บาท / “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 7.00 บาท

มี Catalyst จากธุรกิจใหม่

  • กำไรงวด 1Q23 ฟื้นตัวโดดเด่น
  • ขยายโอกาสสร้าง New S-curve หนุนการเติบโตในระยะยาว
  • เร่ิมต้นแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเหมาะสมปี 23 ที่ 7.00 บาท

ประเด็นสำคัญในการลงทุน:

  • กำไรงวด 1Q23 ฟื้นตัวโดดเด่น บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน 1Q23 เท่ากับ 943.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +28.7%QoQ และ +3.5%YoY โดยได้อานิสงส์จากลูกค้ากลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ที่เติบโตโดดเด่น หลังปัญหาเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนคลี่คลายลง ส่งผลให้มีการออกรถโมเดลใหม่เพิ่มขึ้น ประกอบกับโรงงานบรรจุภัณฑ์ที่จีนปรับตัวดีขึ้น หลังจากมีการยกเลิกมาตรการ Lockdown ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ด้านอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ ระดับ 18.5% ฟื้นตัวดีขึ้นจาก 16.3% ใน 4Q22 และ 17.7% ใน 1Q22 หลังราคาเม็ดพลาสติกที่เป็นต้นทุนหลักปรับตัวลงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบ ซึ่งทำให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้น ส่งผลให้ 1Q23 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 39.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นโดดเด่น +237.9%QoQ แต่ลดลงเล็กน้อย -6.6%YoY
  • ขยายโอกาสสร้าง New S-curve หนุนการเติบโตในระยะยาว คาดผลประกอบการปี 23 เติบโตต่อเนื่อง โดยมีแรงหนุนจากเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัว ส่งผลเชิงบวกต่อสินค้าในกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งน้ำมันหล่อลื่นและนมเปรี้ยว กลับมาเติบโต นอกจากนี้บริษัทยังได้เข้าซื้อธุรกิจ Laundry ในช่วงปลายปี 22 ที่ผ่านมา ซึ่งเจาะกลุ่มลูกค้า B2B เป็นหลัก และมีแผนขยายเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากพลาสติก ซึ่งจะเป็น New S-curve ใหม่ คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในปลายปีนี้ (ยังไม่รวมในประมาณการ) เราประมาณการรายได้และกำไรสุทธิปี 23 ราว 3,671.9 ล้านบาท และ 188.2 ล้านบาท เติบโต +9.9%YoY และ +125.4%YoY ตามลำดับ
  • เริ่มต้นแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเหมาะสมปี 23 ที่ 7.00 บาท เรามองว่าผลประกอบการได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในปี 22 ที่ผ่านมา เห็นได้จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ฟื้นตัวขึ้นชัดเจน ประกอบยังมี Catalyst จากการสร้าง New S-curve ใหม่ต่อเนื่อง เราประเมินราคาเหมาะสม อิงค่าเฉลี่ย PER ย้อนหลัง 5 ปีที่ระดับ 21 เท่า ได้ราคาเหมาะสมปี 23 เท่ากับ 7.00 บาท เริ่มต้นคำแนะนำ “ซื้อ”

ความเสี่ยง

i)  ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจชะลอตัว
ii)  ราคาวัตถุดิบเม็ดพลาสติกผันผวน

iii)  การเปลี่ยนแปลงจากกระแสและพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค

- Advertisement -