บล.โกลเบล็ก:

AFTER YOU PLC. (AU)

ราคาปิด 10.20 บาท / “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 12.10 บาท

แนวโน้มกำไร 2Q66 ส่วนท้ังปี 66 โตต่อเนื่อง ท้ัง YoY, QoQ คาดกำไรโต 60%

  • งวด 1Q66 กำไร 34 ลบ. +135%YoY -5%QoQ
  • แนวโน้มกำไร 2Q66 โตต่อเนื่องทั้ง YoY, QoQ ส่วนทั้งปี 66 คาดกำไรโต 60% จากเศรษฐกิจฟื้นตัว และแผนขยายสาขาเชิงรุก
  • เริ่มต้นด้วยคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 12.10 บาท

ประเด็นสำคัญในการลงทุน

  • งวด 1Q66 กำไร 34 ลบ. +135%YoY -5%QoQ: งวด 1Q66 มีรายได้ 268 ลบ. +34%YoY -1%QoQ อ่อนลงเล็กน้อย QoQ หลังผ่านพ้นช่วง High Season แต่เติบโตแรง YoY ได้แรงหนุนหลักจากการเปิดประเทศ ส่งผลให้ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามารับประทานอาหารภายในร้าน (Dine in) มากขึ้น สะท้อน SSSG เติบโต 21%YoY ประกอบกับจำนวนสาขา After You ที่เปิดให้บริการเพิ่มขึ้นสู่ 53 แห่ง (+14 แห่ง YoY, +2 แห่ง QoQ) ส่วนกลุ่มธุรกิจขายสินค้าและวัตถุดิบ (สัดส่วน 7%) และค่าธรรมเนียมแฟรน ไชส์ (สัดส่วน 2%) เติบโตดีเช่นกัน +33%YoY และ +67%YoY ตามลำดับ มีปัจจัยหนุนจากการขยายแฟรนไชส์มิกก้า (Mikka Café) สู่ 114 แห่ง (+31 แห่ง YoY, +5 แห่ง QoQ) รวมถึงแฟรนไชส์ After You (ฮ่องกง) 1 แห่ง ส่วน %GPM เติบโตดีขึ้นสู่ 63.8% (1Q65 = 60.5%, 4Q66 = 63.0%) สอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น และสัดส่วน Dine in ที่เพิ่มขึ้นสู่ 68% (1Q65 = 55%, 4Q66 = 69%) เช่นเดียวกับ %SG&A/Sales ปรับลดลงสู่ 48.0% (1Q65 = 50.8%, 4Q66 = 47.0%) แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย QoQ จากการปรับเพิ่มค่าแรง ส่งผลให้งวด 1Q66 มีกำไร 34 ลบ. +135%YoY -5%QoQ และคิดเป็น 18% ของประมาณการทั้งปี 66 ที่ราว 190 ลบ. +60%YoY
  • แนวโน้มกำไร 2066 โตต่อเนื่องทั้ง YoY, QoQ ส่วนทั้งปี 66 คาดกำไรโต 60% จากเศรษฐกิจฟื้นตัวและแผนขยายสาขาเชิงรุก: เราคาดแนวโน้มผลประกอบการ 2Q66 จะเติบโตต่อเนื่องทั้ง YoY และ QoQ จากการเข้าสู่ฤดูร้อน และเป็นไตรมาสที่มีวันหยุดยาว รวมทั้งรับรู้รายได้จาก After You 2 แห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดเมื่อช่วงปลาย 1Q66 เต็มไตรมาส และมีแผนเปิดเพิ่มอีก 5-6 สาขาภายในช่วง 2Q66 โดยทั้งปี 66 เราประมาณการรายได้ราว 1,190 ลบ. +27%YoY จากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและการเปิดประเทศช่วยหนุนการเติบโตของยอดขายต่อสาขาเดิม ประกอบกับการปรับกลยุทธ์ขยายสาขาเชิงรุกมากขึ้น โดยเราคาดในปีนี้บริษัทจะขยายร้าน After You 10 แห่ง ร้าน Mikka 5 แห่ง ร้านลูกก๊อ 5 แห่ง Franchise Mikka 50 แห่ง และในช่วง 2H66 จะเปิดให้บริการ Franchise After You ในต่างประเทศอีก 2 แห่ง คือ ฮ่องกง และกลุ่ม CLMV ส่วน %GPM คาดจะปรับดีขึ้นสู่ระดับ 64% จากปี 65 อยู่ที่ระดับ 63.2% จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดการประหยัดจากขนาด ส่งผลให้เราคาดกำไรปี 66 ราว 190 ลบ. +60%YoY
  • เริ่มต้นด้วยคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 12.10 บาท เรามีมุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการปี 66 ที่คาดจะเติบโตดีจากเศรษฐกิจฟื้นตัว และแผนขยายสาขาเชิงรุก โดยเราประเมินราคาเหมาะสม AU สิ้นปี 66 ที่ 12.10 บาท ด้วยวิธี DCF บนสมมติฐาน WACC = 7.8% และ Terminal Growth = 3% โดยราคาเหมาะสมมี Upside จากราคาปัจจุบัน 20% อัตราเงินปันผลราว 1.5-2% ต่อปี ประกอบกับบริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ไม่มีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย เราจึงเร่ิมต้นด้วยคำแนะนำ “ซื้อ”

ความเสี่ยง

1) ธุรกิจมีการแข่งขันสูงและรุนแรง

2) อัตราค่าแรงขั้นต่ำถูกปรับเพิ่มขึ้น

3) ความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบ

 

- Advertisement -