บล.ไอร่า:

TLI

ระดับราคาได้มีสัญญาณซื้อที่ค่อนข้างแรงในรูปแบบ Break away Gap เหนือ Downtrend Line ที่บริเวณ 12.30 บาท ขึ้นมาด้วย Volume มหาศาล โดยจะมี Target ในการขึ้นสัญญาณซื้อที่ 15.50 บาท

กลยุทธ์ ซื้อเล่นรอบใหญ่

แนวรับ 12.80 12.60 แนวต้าน 13.50 13.90 Stop Loss 12.50 บาท

page1image814648624

CPF

ระดับราคาได้มีสัญญาณซื้อที่ค่อนข้างแรงในรูปแบบ Break เหนือ Downtrend Line ที่บริเวณ 21.00 บาท ขึ้นมาด้วย Volume มหาศาล โดยจะมี Target ในการขึ้นสัญญาณซื้อที่ 23.00 บาท

กลยุทธ์ ซื้อเล่นรอบใหญ่

แนวรับ 21.30 21.10 แนวต้าน 21.70 22.30 Stop Loss 20.90 บาท

page2image796848144

CBG

สั้นๆ ระดับราคาได้ Sideway ระหว่าง 81.25-89.25 บาท และเป็นพักฐานเพื่อขึ้นต่อตามสัญญาณซื้อขนาดใหญ่ที่สามารถ Break แนวต้าน Neckline ที่บริเวณ 81.25 บาท ขึ้นมาและจะมี Target ใหญ่ที่บริเวณ 99.00 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ สั้นๆ ลงซื้อ -ขึ้นขาย

แนวรับ 84.00 82.00 แนวต้าน 87.25 89.25 Stop Loss 81.00 บาท

page3image765569520

BLA

ระดับราคากำลังพยายามจะมีสัญญาณซื้อหลังจากพยายามยืนเหนือ Neckline ที่บริเวณ 25.25 บาท ซึ่งพร้อมจะมีสัญญาณซื้อ เพราะ Volume ซื้อเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญ และจะมี Target ของสัญญาณซื้อที่ 28.00 บาท

กลยุทธ์ ซื้อเล่นรอบใหญ่

แนวรับ 25.25 24.90 แนวต้าน 27.00 28.00 Stop Loss 24.70 บาท

page4image815432960

SET

1535 จุด เป็นแนวรับสำคัญของแนวโน้มระยะกลาง โดยเป็นแนวรับของ Uptrend Line ที่จะคอยรองรับการปรับฐานราคาของดัชนีฯ เพื่อให้ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ใน Channel ระหว่าง 1535-1600 จุด โดยแนวรับที่ 1635 จุด นี้ห้ามหลุดโดยเด็ดขายเพราะจะลงแรงมาก

กลยุทธ์ ทยอยซื้อสะสม

แนวรับ 1535 1506 แนวต้าน 1556 1565

13 กันยายน 2566

page5image765717296

- Advertisement -