เรียกได้ว่าคำนึงถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี สำหรับบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI GROUP ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ดูราเกรสและเซอเกรส ได้ตระหนักถึงการสร้างหลักประกันตามหลักการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยตามหลักการ SDG ข้อที่ 6 บริษัทฯ ได้มีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนรวมถึงการบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดยในส่วนของขั้นตอนการผลิตจะต้องผ่านกระบวนการรีไซเคิล และการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อความมั่นใจในกระบวนการบำบัดนํ้าเสียภายในโรงงาน ทางบริษัทฯ จึงมีการจัดเตรียมบ่อพักนํ้า เพื่อเก็บกักนํ้าไว้สำหรับกรรมวิธีบำบัดนํ้าเสีย ซึ่งจะไม่มีการปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงาน งานนี้…ปรบมือให้ UMI GROUP แบบรัวๆกับเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สอดรับกับเทรนด์โลก โดย UMI เชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนสามารถเพิ่มพูนศักยภาพของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้

- Advertisement -