PUEAN แต่งตั้ง DAOL GBS MPS ผนึกกำลังผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ชูดอกเบี้ย 7.50% หลักประกัน 1.25 เท่า เตรียมเสนอขาย 24-26 ต.ค. 66  

PUEAN แต่งตั้ง DAOL GBS MPS ผนึกกำลังผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ชูดอกเบี้ย 7.50% หลักประกัน 1.25 เท่า เตรียมเสนอขาย 24-26 ต.ค. 66  

เพื่อนแท้ แคปปิตอล “PUEAN” แต่งตั้ง DAOL GBS MPS ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2566 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี หลักประกันทางธุรกิจมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่า มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 100 ล้านบาท หุ้นกู้สำรองเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 50 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 150ล้านบาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อเป็นเงินทุนขยายธุรกิจสินเชื่อ จองซื้อวันที่ 24-26 ต.ค. 2566 และ ออกหุ้นกู้วันที่ 27 ต.ค. 2566 ด้าน APM ที่ปรึกษาทางการเงิน ตอกย้ำความมั่นใจนักลงทุน ธุรกิจมีความเชี่ยวชาญด้านบริหารสินเชื่อส่วนบุคคล ย้ำมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง

นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ“PUEAN” เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมความพร้อมขยายศักยภาพบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยในช่วงครึ่งปีแรก 2566 บริษัทมียอดลูกหนี้เงินให้สินเชื่อประมาณ 398 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่30 มิ.ย. 2566) มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 43.75% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

อีกทั้ง บริษัทสามารถบริหารอัตราการผิดนัดชำระของสินเชื่อ (Non-Performing Loans: NPL) ให้ลดลงอยู่ที่ระดับ 3.27% โดยบริษัทมีแผนมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อให้อยู่ในระดับ 500 ล้านบาท ภายในปี 2566 และมียอดปล่อยสินเชื่อที่ 2,500ล้านบาท ในปี 2570

ทั้งนี้ บริษัทแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย คงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 100 ล้านบาท และ มีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 50 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 150 ล้านบาท จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกลุ่มผู้บริหารในการบริหารความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล โดยมีโฉนดค้ำประกันมากกว่า 20 ปี มีสัดส่วนลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นโฉนดที่ดินมากที่สุด 98.27% ที่เหลือเป็นการบริหารความเสี่ยงโดยการอนุมัติสินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์, รถจักรยานยนต์ หรือ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ ซึ่งบริษัทสามารถปล่อยสินเชื่อโดยมีดอกเบี้ยสูงสุดที่ 36%

ด้านนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจสินเชื่อของบริษัท โดยบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด มีแผนในการใช้เงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้าของบริษัทผ่านสาขาการให้บริการทั้งหมด 23 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 15 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่(Institutional and High Net Worth Investor: II&HNW) กำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ PUEAN มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมอีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

- Advertisement -