บล.กรุงศรีฯ:

GLOBAL POWER SYNERGY (GPSC TB/ GPSC.BK)

GPSC – กำไรจากธุรกิจหลักใน 3Q23: ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง (UNRATED)
กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
หุ้นGPSC
มูลค่าพื้นฐาน0.00
คำแนะนำ
  • What’s new

กําไรจากธุรกิจหลักใน 3Q23 เป็นไปตามความคาดหมายของตลาด

กําไรจากธุรกิจหลักของ GPSC ใน 3Q23 อยู่ที่ 1.7 พันล้านบาท (+340%yoy, +254%qoq) เป็นไปตาม Bloomberg consensus โดยกําไรจากธุรกิจหลักในงวด 9M23 คิดเป็น 75% ของประมาณการเต็มปีตาม Bloomberg consensus ทั้งนี้ ใน 3Q23 บริษัทมีรายการพิเศษ 66 ล้านบาท (ผลขาดทุนจากอัตราแกเปลี่ยน 31 ล้านบาท และกําไรจากตราสารอนุพันธ์ 97 ล้านบาท) ส่งผลให้กําไรสุทธิจึงอยู่ที่ 1,790 ล้านบาท  (+441%yoy,+479% qoq)

  • Analysis

กําไรจากธุรกิจหลักใน 3Q23 เพิ่มขึ้น yoy และ qoq เพราะ margin ของ IU ดีขึ้น

กําไรจากธุรกิจหลักเพิ่มขึ้น yoy เนื่องจาก i) margin ของ IU สูงขึ้น เพราะต้นทุนก๊าซลดลง ii) ค่าความพร้อมจ่ายของ IPPs สูงขึ้น (ปิดซ่อมบํารุง GHECO-One น้อยลง) ในขณะเดียวกัน กําไรจากธุรกิจหลักที่เพิ่มขึ้น qoq เป็นเพราะ i) ปริมาณยอดขายลูกค้าอุตสาหกรรรมสูงขึ้น ทั้งในส่วนของไฟฟ้า (+4%qoq) และไอน้ํา (+3%qoq) ii) margin ของ IU สูงขึ้น iii) ไม่มีการปิด Gen Ph.5 iii) เป็นช่วง peak ตามฤดูกาลของโรงไฟฟ้าพลังน้ํา (XPCL)

กําไรจากธุรกิจหลักใน 4Q23 จะฟื้นตัว yoy แต่ลดลง qoq

เราคาดว่ากําไรจากธุรกิจหลักใน 4Q23 จะฟื้นตัว yoy เนื่องจาก i) ปริมาณการขายลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และอัตรากําไรจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน SPP ที่ดีขึ้นจากราคาถ่านหินที่ลดลง ii) ส่วนแบ่งกําไรเพิ่มขึ้นจาก AEPL (พอร์ตฟอลิโอโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศอินเดีย) จากขาดทุนใน 4Q22 แต่ลดลง qoq เนื่องจาก i) margin ของ IU ลดลงเพราะค่า Ft ลดลงเหลือ 0.20 บาท/kWh ii) อุปสงค์จาก IU ลดลงเพราะมีการปิดซ่อมบํารุงตามแผน และ iv) ค่าใช้จ่าย SG&A สูงขึ้น เราคาดว่า margin ของ IU จะลดลง QoQ จาก 1.0-1.1 บาท/kWh ใน 3Q23 เหลือ 0.4-0.5 บาท/kWh

Action/ Recommendation

ราคาเป้าหมายตาม BB consensus อยู่ที่ 62.35 บาท

ราคาหุ้น GPSC ในปัจจุบันคิดเป็น P/E ปี 2023F ที่ 28.4x และ P/BV ปี 2023F ที่ 1.1x โดยคาดว่ากําไรจากธุรกิจหลักในปี FY23F จะอยู่ที่ 4.4 พันล้านบาท (+57%yoy) ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ที่ลดลงทั้งพันธบัตรไทยและสหรัฐจะเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นราคาหุ้น GPSC ในระยะสั้น ในขณะที่ปัจจัยสําคัญที่ต้องจับตาในระยะต่อไปคือ ค่า Ft สําหรับช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2024 ซึ่งจะมีการประกาศออกในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน-ต้นเดือนธันวาคม

- Advertisement -