บล.กรุงศรีฯ:

KERRY EXPRESS (THAILAND) (KEX TB/ KEX.BK)

KEX – ขาดทุนลดลงเพราะคุมต้นทุนได้ดีขึ้น (TP Bt4.80, SELL)
กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
หุ้นKEX
มูลค่าพื้นฐาน4.80
คำแนะนำSELL
  • 3Q23 earnings

KEX ขาดทุนสุทธิ 895 ล้านบาทใน 3Q23 แย่ลงกว่า 3Q22 ที่ขาดทุน 676 ล้านบาท แต่ดีขึ้นจากที่ขาดทุน 1 พันล้านบาทใน 2Q23 ผลประกอบการออกมาดีกว่าที่เราคาดเอาไว้เล็กน้อย เนื่องจากต้นทุนลดลง ทั้งในส่วนของต้นทุนบริการ และค่าใช้จ่าย SG&A โดยสาเหตุที่ต้นทุนบริการลดลง คือ การปิดบริการสาขาและทําเลที่ไม่ทํากําไร ในขณะที่มีการใช้บริการขนส่งแบบ outsource เพิ่มขึ้น แต่ถึงแม้ว่าด้านต้นทุนจะดีเกินคาด แต่รายได้ในไตรมาสนี้ยังคงลดลง 31% yoy และ 1% qoq เพราะเสียลูกค้าอย่างเช่น e-commerce platform ไป

  • Outlook

ปรับประมาณการปี 2023 และ 2024 โดยคาดว่าจะขาดทุนหนักขึ้น

ผลขาดทุนในงวด 9M23 อยู่ที่ 2.7 พันล้านบาท ในขณะที่ประมาณการผลขาดทุนของเราที่ 3 พันล้านบาท ต่ำที่สุดในตลาด และน่าจะมี downside อีก เรายังไม่เห็นเหตุที่จะทําให้ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในระยะกลาง เนื่องจาก สภาวะการแข่งขันในตลาดยังเข้มข้น นอกจากนี้ เราเร่ิมเห็นแนวโน้มท่ี e-commerce platform หันมาใช้บริการจัดส่งสินค้าแบบ in-house ซึ่งจะส่งผลกระทบด้านลบกับ KEX เราปรับลดประมาณการปี 2023 เป็นขาดทุนสุทธิ 3.68 พันล้านบาท จากเดิม 3 พันล้านบาท และปรับประมาณการปี 2024 เป็นขาดทุนสุทธิ 3.4 พันล้านบาท จากเดิม 2.8 พันล้านบาท เพ่ือสะท้อนถึงปริมาณการจัดส่งพัสดุที่มีแนวโน้มลดลงเพราะเสีย ลูกค้า e-commerce บางรายไป

Implication/ Recommendation

คงคําแนะนําขาย และปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 4.80 บาท จาก 8.50 บาท

เรายังคงคําแนะนําขาย และปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 4.80 บาท จากเดิม 8.50 บาท เพื่อสะท้อนถึงการปรับลดประมาณการลง

- Advertisement -