ดร. วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ FTI ผู้ผลิต นำเข้า และขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบน้ำอย่างครบวงจร พร้อมด้วยพันธมิตรจากสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกันเปิดอาคาร เพื่อผลิต และประกอบไส้กรองระบบกรองน้ำ, ผลิตและประกอบหม้อแปลง (Transformer) สำหรับระบบกรองน้ำ, ผลิตและประกอบอุปกรณ์ Booster pump สำหรับระบบกรองน้ำ เพื่อจัดจำหน่ายสำหรับตลาดในประเทศไทย และต่างประเทศ ณ บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- Advertisement -