บล.บัวหลวง:

Interlink Telecom (ITEL TB / ITEL.BK)

ITEL – กำไรไตรมาส 3/66 ตรงกับที่เราคาด

กำไรสุทธิตรงตามที่เราคาด

ITEL รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/66 ที่ 68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% YoY และ 6.3% QoQ ซึ่งตรงกับที่เราคาด

ประเด็นสำคญจากผลประกอบการ

บริษัทรายงานรายได้ไตรมาส 3/66 ที่ 746 ล้านบาท ลดลง 1.4% YoY (เพิ่มขึ้น 19.9% QoQ) ซึ่งต่ำกว่าสมมติฐานของเราเล็กน้อยที่ 775 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจเครือข่าย (บริการข้อมูล) อยู่ที่ 413 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% YoY และ 23% QoQ รายได้โครงการอยู่ที่ 310 ล้านบาท ลดลง 13% แต่เพิ่มขึ้น 17.9% QoQ

ITEL มีอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 3/66 ที่ 25.4% เพิ่มขึ้นจาก 17.9% ในไตรมาส 3/65 แต่ลดลงจาก 28.1% ในไตรมาส 2/66 โดยอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับโครงการเพิ่มขึ้นจาก 13.4% ในไตรมาส 3/65 มาเป็น 29.5% ในไตรมาส 3/66 (เราคาดที่เพียง 21%) เนื่องจากงานที่ให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงที่มากขึ้นในส่วนโครงการโดยรวม (อัตรากำไรขั้นต้นธรุกิจบริการข้อมูลอยู่ที่ 22% และของ data center ยู่ที่ 30.7% ในไตรมาส 3/66)

แนวโน้ม

โดยปกติไตรมาสที่ 4 จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของ ITEL และ Blue Solutions จากกำหนดการส่งมอบงาน นอกจากนี้ บริษัทจะเริ่มรวม Global Lithotripsy Services (GLS) เข้ามาในไตรมาส 4/66 ดังนั้นเราจึงคาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้น YoY และ QoQ

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

เราคงประมาณการกำไรและราคาเป้าหมายดัวเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

คำแนะนำ

อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาส 3/66 สำหรับโครงการที่สูงกว่าที่เราคาดไว้ ซึ่งหาก ITEL ยังคงรักษา อัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ระดับ 24-25% ในไตรมาส 4/66 ก็อาจมีอัพไซด์ราว 3-7% จากประมาณการกำไรปี 2566 ของเราในปัจจุบัน เรา ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ”

- Advertisement -