บล.บัวหลวง: 

SAFE Fertility Group (SAFE TB /SAFE.BK)

SAFE – เดินหน้าเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น

เราคาดกำไรหลักไตรมาส 3/66 ของ SAFE อยู่ที่ 56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44% YoY และ 7% QoQ หนุนจากการเติบโตของผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ราคาหุ้นซื้อขายที่ PER ปี 2567 เพียง 20.6 เท่า ซึ่งปรับตัวลดลงอย่างมากสำหรับโรงพยาบาลระดับกลาง และกลุ่มที่มีบุตรยาก 27.5 เท่า สำหรับ GFC (ศูนย์การรักษาผู้มีบุตรยากแห่งเดียวที่จดทะเบียนในประเทศไทย) นอกจากนี้ไตรมาส 4/66 ยังเป็นช่วงไฮซีซั่นของผู้ป่วยไทย-จีน!

เราคาดกำไรหลักไตรมาส 3/66 สูงสุดนับตั้งแต่ช่วงโควิด

เราคาดกำไรหลักไตรมาส 3/66 ของ SAFE อยู่ที่ 56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44% YOY และ 7% QoQ การเติบโตของกำไรหลัก YoY และ QoQ หนุนจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการรักษาผู้มีบุตรยาก ซึ่งได้รับแรงหนุนจากกรณีผู้ป่วยหนักในไทย (รายได้ต่อรอบการรักษาเพิ่มขึ้น) ประกอบกับการเติบโตของรายได้ของผู้ป่วยในต่างประเทศ เราคาดว่ารายได้จากการรักษาพยาบาลจะอยู่ที่ 225 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% YoY และ 3% QoQ โดยมีปริมาณผู้ป่วยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยชาวจีน เวียดนาม และอินเดีย

เราคาดอัตรากำไรขั้นต้นไตรมาส 3/66 จะอยู่ที่ 55.5% เพิ่มขึ้นจาก 54.6% ในไตรมาส 3/65 และเพิ่มขึ้นจาก 54.7% ในไตรมาส 2/66 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหาร/ยอดขายอยู่ที่ประมาณ 26.2% ลดลง 5.9% YoY และ 1.5% QoQ จากยอดขายหลักที่สูงขึ้น

โมเมนตัมเชิงบวกจะยังคงดำเนินต่อไปในไตรมาส 4/66

ผู้บริหารของ SAFE มองเห็นอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา จากพ่อแม่ชาวไทยเชื้อสายจีนที่หวังว่าจะมีลูกที่เกิดในปีมังกร ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าอุปสงค์การรักษาภาวะมีบุตรยากจะปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาส 4/66 และ 1/67 ในกลุ่มผู้ที่มองหาปีเกิด อันเป็นมงคลสำหรับลูกหลานของตน ดังนั้นเราจึงคาดว่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลใน ไตรมาส 4/66 จะอยู่ที่ 253 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49% YoY (จากฐานที่ตำในไตรมาส 4/65) และ 12% QoQ เราคาดอัตรากำไรขั้นต้นไตรมาส 4/66 จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง YoY และ QoQ ตามรอบการ รักษาที่สูงขึ้น ดังนั้น เราคาดกำไรหลักไตรมาส 4/66 อยู่ที่ 62 ล้านบาท เติบโต 100% YoY และ 11% QoQ สูงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงโควิด-19

มูลค่าหุ้นที่ถูกและปรับตัวลดลงมากกว่ากลุ่ม

SAFE คือผู้นำผู้เล่นระดับไฮเอนด์ ค่าบริการรอบการรักษาเฉลี่ย 530,000 บาท/ครั้ง ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 280,000 บาท/เคส อย่างมาก อัตรากำไรขั้นต้นของ SAFE อยู่ระหว่าง 47-57% ในปี 2560-2565 ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของ อุตสาหกรรมอย่างมาก ซึ่งอยู่ระหว่าง 37-49% ดังนั้นเราจึงมองว่า SAFE จะมี premium ที่เหมาะสม

ปัจจุบันราคาหุ้นซื้อขายที่ PER ปี 2567 ที่เพียง 20.6 เท่า ซึ่งต่ำกว่า กลุ่มโรงพยาบาลระดับกลางและกลุ่มที่มีบุตรยากอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับปี 2567 PER ที่ 27.5 เท่า สำหรับ GFC (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากแห่งเดียวที่จดทะเบียนในประเทศไทย)

 

- Advertisement -