บล.ฟิลลิป:

STEC ส่วนแบ่งขาดทุน อาจกดำไรงวด 3Q66

ซื้อ TP’67: 13.90

ทางฝ่ายมองรายได้ในงวด 3Q66 มีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นตามงานที่เร่งตัวหลังการจบของ Covid-19 อย่างไรก็ตาม การรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง จะทำให้กำไรงวด 3Q66 อาจลดลง และทางฝ่ายคาดกำไรปี 66 และปี 67 อาจใกล้เคียงประมาณการณ์เดิมที่ 672 ลบ. (-22%y-y) และ 756 ลบ. (+13%y-y) ตามลำดับ แต่ราคาปัจจุบัน 8.60 บาท ต่ำกว่าเป้าหมายปี 67 ที่ 13.90 บาท ทางฝ่ายจึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”

งบรวม

3Q66E

2Q663Q65% у-у%q-q9M66E9M65

% у-у

กำไร

104.8

153.6138.3-24.2%-31.8%429.5543.2-20.9%

EPS

0.070.100.09-24.2%-31.8%0.280.36

-20.9%

หมายเหตุ: กำไร = ล้านบาท, EPS = บาท

  • รายได้มองเติบโตทั้ง q-q และ y-y: ทางฝ่ายคาดรายได้จะเติบโตจากงาน OM ในมอเตอร์เวย์ ด้านต้นทุน แม้งวด 3Q66 จะมีโครงการบึงหนองบอนเข้ามากดดันอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับ Gross Margin งวด 3Q66 นี้ ทางฝ่ายยังมองว่าจะดีขึ้นเล็กน้อยจาก 2Q66 ที่ 4.39% สู่ 3Q66 ที่ 4.89% แต่การรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง จากจำนวนผู้โดยสารที่ต่ำกว่าคาด จะทำให้กำไรงวด 3Q66 ลดลงสู่ 104.8 ลบ. (+32% q-q, -24%y-y)
  • 4Q66 มองรับรู้รายได้จากโครงการต่าง ๆ มากขึ้น: โดยทางฝ่ายมองการรับรู้รายได้ของบริษัทจะสูงในช่วงไตรมาส 4 ถึงช่วงไตรมาส 1 ของปีถัดไป และคาดผลกำไร 4Q66 ที่ 286 ลบ. (+128% q-q, -23% y-y) ส่งให้ตลอดทั้งปี 66 จะมีกำไรที่ 672 ลบ. (-22%y-y) คงราคาพื้นฐานปี 67 ที่ 13.90 บาท เนื่องจากราคาปิดวานนี้ 8.60 บาท ทำให้ Upside มีสูงถึง 62% จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”

กิตติ บัวบึง, นักวิเคราะห์ปั จจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #038313

Ref.No. : CO2566_1148

- Advertisement -