บล.ฟิลลิป:

BCPG กำไร 3Q66 +q-q แต่ -y-y

ซื้อ TP’67: 11.80

กำไร 3Q66 โต q-q โดยแรงหนุนหลักจาก high season โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในสปป.ลาว และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ โดยยังมองบวกต่อแนวโน้มกำไร 4Q66 แม้จะได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่หมดช่วงฤดูฝน แต่จะได้แรงหนุนจากโรงไฟฟ้าก๊าซในสหรัฐฯ และคงคำแนะนำ “ซื้อ” จากแนวโน้มที่ยังโตได้ในระยะยาว โดยเฉพาะจากการลงทุนในต่างประเทศ

งบรวม

3Q66

2Q663Q65% у-у% q-q9M669M65% у-у
กำไร

565

201641-11.9+181.01,2782,334+45.2
EPS

0.19

0.070.22-11.8+181.00.440.80

+45.2

หมายเหตุ: กำไร = ล้านบาท, EPS = บาท

  • 3Q66 กำไร +q-q, -y-y : กำไร 3Q66 ออกมา 565 ลบ. +q-q แต่ -y-y โดยไตรมาสนี้กำไรได้รับแรงหนุนจาก 1) ธุรกิจในไทย โดยแม้โรงไฟฟ้า solar จะมีรายได้ลดลง (-11.7% q-q) ตามการลดลงของค่าแสงแดด แต่ได้รับแรงหนุนจากรายได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม (+78%q-q) เนื่องจากเป็นช่วง high season รวมถึงรับรู้รายได้จากค่าเช่า oil terminal เข้ามาเต็มไตรมาส 2) รายได้โรงไฟฟ้าพลังงานนำในสปป.ลาว เพิ่มขึ้นกว่า 646% เนื่องจาก 2Q66 มีช่วงที่ต้องหยุดการเดินเครื่องเพื่อเปลี่ยนไปขายไฟให้เวียดนาม แต่ใน 3Q66 กลับมาเดินเครื่อง และรับรู้รายได้เต็มไตรมาส อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณฝนที่ลดลงทำให้รายได้ลุดลง 12.3% y-y และคาดว่าเป็นสาเหตุหลักที่กำไรสุทธิอ่อนตัวลงเมื่อเทียบ 3Q65 3) ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยหลักมาจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 270 ลบ. จากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเข้าสู่ช่วง high season ของการใช้ไฟฟู้าในสหรัฐฯ โดยทางฝ่ายยังมองบวกต่อแนวโน้มกำไร 4Q66 แม้จะได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่หมดช่วงฤดูฝน แต่จะได้แรงหนุนจากโรงไฟฟ้าก๊าซในสหรัฐฯ ที่จะมีกำลังการผลิตเข้ามาเพิ่มเติม และคงคำแนะนำ “ซื้อ” จากแนวโน้มที่ยังโตได้ในระยะยาวโดยเฉพาะจากการลงทุนในต่างประเทศ

อดิสรณ์ มุ่งพาลชล, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #497

ณัฐนนท์ มนต์ขลัง, ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
Ref.No. : CO2566_1145

- Advertisement -