บล.กรุงศรีฯ:

THAICOM (THCOM TB/ THCOM.BK)

THCOM – สัญญาณขาด ๆ หาย ๆ (TP Bt12.5, HOLD)

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หุ้นTHCOM
มูลค่าพื้นฐาน12.50
คำแนะนำHOLD

เรายังคงคําแนะนํา ถือ แต่ปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 12.50 บาท จากเดิม 12.90 บาท เพื่อสะท้อนถึงการปรับลดประมาณการกําไรลง จากแนวโน้มรายได้ที่อ่อนแอ ซึ่งตามประมาณการของเรา กําไรในปี 2023-24 ไม่ใช่แค่ลดลง แต่จะอยู่ในระดับต่ำที่ 100 ล้านบาทเท่านั้น นอกจากนี้ การยิงดาวเทียม TC-10 ยังต้องรออีกหลายปีกว่าจะเริ่ม ดําเนินการได้ (ในปี 2027) ส่วนยอด presale ของ Eutelsat ยังไม่สามารถทําให้บริษัทมีกําไรในระดับของกําไรสุทธิได้

ข้อมูลที่ได้จาก conference ไม่น่าตื่นเต้น

THCOM จัด conference call กับนักวิเคราะห์เมื่อเช้าวาน เพื่อชี้แจงงบ 3Q23 และฉายภาพแนวโน้มผลประกอบการใน 4Q23 และปีหน้า โดยประเด็นสําคัญที่ได้จาก conference ได้แก่ (i) ต้นทุนที่ลดลงท้ัง yoy และ qoq จากทั้งต้นทุนการให้บริการ และค่าใช้จ่าย SG&A ใน 3Q23 ไม่ได้เป็นแนวโน้ม โดยผู้บริหารคาดว่าค่าใช้จ่าย SG&A จะเพิ่มขึ้น qoq ใน 4Q23 จากปัจจัยฤดูกาล และในปีหน้าจะเพิ่มขึ้นจากปีนี้ เนื่องจากจะมีการจัดโปรโมชันสําหรับดาวเทียมดวงใหม่ ซึ่งได้แก่ TC-9 และ TC-10 (แทน iPSTAR) (ii) ในฝั่งของรายได้มีลูกค้าเพียงรายเดียวจากฟิลิปปินส์ที่เซ็นสัญญาใช้งาน iPSTAR ในช่วง 4Q23 ไปจนถึงส้ินปี 2025 ซึ่งมูลค่าไม่ได้สูงโดยอยู่ที่ US$1.25 ล้าน/ปี เท่าน้ัน (ประมาณ 43 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.6% ของรายได้ในปี 2023) (iii) จะมีช่วงสุญญากาศระหว่างการปลดระวาง (deorbit) TC-4 (ปลายปี 2024) และการยิงดาวเทียม TC-10 ซึ่งอาจมีการพิจารณาเช่าดาวเทียมมาเพื่อดูแลลูกค้าเดิม ซึ่งอัตรากําไรของการเช่าดาวเทียมจะต่ำกว่า iPSTAR (iii) ยังไม่มีความคืบหน้ามากนักเกี่ยวกับการ presale ดาวเทียม TC-10 หลังจากที่ปิดดีลกับ Eutelsat ไป

ปรับลดประมาณการกําไรปี 2023 และ 2024 เนื่องจากรายได้มีแนวโน้มอ่อนแอ

เราปรับลดประมาณการกําไรจากธุรกิจหลักในปี 2023 ลง 39% และในปี 2024 ลง 46% เพื่อสะท้อนถึงรายได้ ที่ลดลงเนื่องจากบริษัทไม่สามารถหาลูกค้าใหม่มาชดเชย ลูกค้าที่เสียไปได้ ซึ่งเมื่ออิงตามประมาณการใหม่ของเรา กําไรในปี 2023 จะลดลง 10% yoy และในปี 2024 จะลดลง 22% yoy เรายังคงมองว่าบริษัทจะขาดทุน 126 ล้านบาทในปี 25 เพราะต้องแบกต้นทุนการดําเนินงานที่สูงขึ้นจาก การเช่าดาวเทียมใหม่ และการยิงดาวเทียม TC-9

คงคําแนะนําถือ แต่ปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 12.50 บาท จาก 12.90 บาท

เรายังคงคําแนะนําถือ แต่ปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 12.50 บาท จาก 12.90 บาท เพื่อสะท้อนถึงการปรับลดประมาณการกําไรลง เราแนะนําถือเพราะมองว่าราคาหุ้น THCOM จะผันผวนไปจนกว่าบริษัทจะประกาศรายชื่อลูกค้าของดาวเทียมดวงใหม่ที่จะมาแทน THCOM 4 (iPSTAR)

- Advertisement -