บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง: 

Jasmine Broadband Internet (JASIF TB) กำไรและ DPU 3Q66 ลดจากการลดค่าเช่า

คงแนะนำ ถือ รับอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 9-10% ในปี 67-68

เราคงคำแนะนำ ถือ JASIF เนื่องจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 9-10% ในปี 67-68 และ IRR เท่ากับ 7% ทั้งนี้ กำไรจากการลงทุนสุทธิลดลงใน 3Q66 (-12% YoY, -14% QoQ) เพราะการลดค่าเช่า 31% ให้ทาง TTTBB (อนุมัติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดือน ส.ค.) โดยเงินปันผลต่อหน่วยลงทุน (DPU) ใน 3Q66 อยู่ที่ 0.16 บาท และเราคาดว่า DPU จะทรงตัว QoQ ใน 4Q66 เราชอบ CPNREIT (ซื้อ, ราคาเป้าหมาย 11.8 บาท) มากกว่า JASIF เนื่องจากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงกว่าที่ 11-12% ในช่วง 12 ปีข้างหน้า (ปี 66-77) IRR เท่ากับ 9.1% และระยะเวลาสัญญาเช่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยพื้นที่เช่ายังเหลือ 22 ปี

กำไร 3Q66 ลดลง ผลจากการลดค่าเช่า

JASIF รายงานการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับ 1.0 หมื่นล้านบาทในไตรมาส 3/66 หากไม่รวมขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ (1.2 หมื่นล้านบาท) กำไรจากการลงทุนสุทธิไตรมาส 3/66 จะอยู่ที่ 1.9 พ้นล้านบาท (-12% YoY, -14% QoQ) บนฐานรายได้ 2.3 พันล้านบาท (-9% YoY, -12% QoQ) โดยรายได้ที่ลดลงเกิดจากการลดค่าเช่าลง 31% (มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค.66) ส่วน DPU ไตรมาส 3/66 อยู่ที่ 0.16 บาท (-30% YoY และ QoQ) ซึ่ง DPU ที่ลดลงแรงกว่ากำไรที่ลดลง เนื่องจาก TTTBB ซึ่งเป็นผู้เช่าเพียงรายเดียวของ JASIF เลื่อนการชำระค่าเช่าช่วงวันที่ 1 ก.ค. -24 ส.ค. ไปเป็นปีหน้า ส่งผลให้มีลูกหนี้ค่าเช่า 527 ล้านบาท (แทนที่จะรับเป็นกระแสเงินสด)

คาด DPU ใน 4Q66 จะทรงตัว QoQ

รายได้จากการลงทุนสุทธิงวด 9 เดือนแรกของปี 66 คิดเป็น 82% ของประมาณการทั้งปีของเรา และเราคาดการณ์กำไรจากการลงทุนสุทธิ 4Q66 ที่ 1.4 พันล้านบาท (-35% YoY, -26% QoQ) แม้ว่าคาดว่ากำไรจะลดลง แต่เราคาดว่า DPU 4Q66 จะค่อนข้างคงที่ QoQ ที่ 0.16 บาท เนื่องจากกระแสเงินสดรับทรงตัวจากค่าเช่าโครงข่ายไฟเบอร์

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 9-10% ในปี 67-68

เราคาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปั้นผลจะลดลงจาก 12% ในปี 66 เป็น 9-10% ในปี 67-68 เนื่องจากข้อตกลงลดค่าเช่ากับ TTTBB เราให้ราคาเป้าหมาย 6.5 บาท (WACC เท่ากับ 6.9%) สำหรับ JASIF บนสมมติฐาน 1) ไม่มีการต่ออายุสัญญาเช่าหลังจากปี 81 และ (อายุสัญญาเช่า ที่เหลืออยู่อีก 15 ปี) 2) การปรับขึ้นค่าเช่า 1.5% ต่อปีตั้งแต่ปี 69 เป็นต้นไป (อัตราค่าเช่าของ JASIF จะเป็นการปรับตามอัตราเงินเฟ้อทุกปี)

- Advertisement -