บล.เคจีไอ (ประเทศไทย):

KCE Electronics (KCE.BK/KCE TB)*

ผลประกอบการ 3Q66 : กำไรจากธุรกิจหลักเป็นไปตามคาด

Event

KCE รายงานกำไรสุทธิใน 3Q66 อยู่ที่ 520 ล้านบาท (-21% YoY แต่ +38% QoQ) สูงกว่าประมาณการของเราและประมาณการของนักวิเคราะห์ในตลาดคาดที่ 8% และ 11% ตามลำดับ แต่หากไม่นับรวมรายการพิเศษ (กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน) กำไรจากธุรกิจหลักใน 3Q66 จะอยู่ที่ 471 ล้านบาท (-26% YoY แต่ +47% QoQ) เป็นไปตามประมาณการของเรา ทั้งนี้ กำไรจากธุรกิจหลักใน 9M66 อยู่ที่ 1.1 พันล้านบาท (-38% YoY) และคิดเป็น 68% ของประมาณการกำไรเต็มปีนี้ของเรา

Impact

ยอดขายดีขึ้น …

ยอดขายของ KCE ใน 3Q66 อยู่ที่ 4.3 พันล้านบาท (-7% YoY แต่ +11% QoQ) ทำให้ยอดขายใน 9M66 อยู่ที่ 1.22 หมื่นล้านบาท (-12% YoY) แต่หากไม่นับรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ยอดขายใน 3Q66 จะอยู่ที่ 124 ล้านเหรียญดอลลาร์ฯ (-3% YoY แต่ +9% QoQ) เป็นไปตามประมาณการของเรา เมื่อแยกตามประเภทสินค้า ยอดขาย 4-layer PCB (Printed Circuit Board) มีสัดส่วนสูงที่สุดที่ 37% ของรายได้รวม ขณะที่ เมื่อแยกตามภูมิภาค ยุโรปมีสัดส่วนสูงที่สุดอยู่ราว 50% ของรายได้รวมในไตรมาสนี้ ยอดขายในงวด 9M66อยู่ที่ 357 ล้านเหรียญดอลลาร์ ฯ (-11% YoY) และคิดเป็น 73% ของประมาณการยอดขายเต็มปีนี้ของเรา

… อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้น QoQ เช่นกัน

อัตรากำไรขั้นต้นใน 3Q66 ของ KCE อยู่ที่ 22.0% (-2.3ppts YoY แต่ +2.9ppts QoQ) เป็นไปตามประมาณการของเราและอยู่ในช่วงของเป้าหมายบริษัทระหว่าง 22-24% การที่อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นเป็น เพราะการอ่อนค่าของเงินบาทและการอ่อนตัวของราคาทองแดง อัตรากำไรขั้นต้นใน 9M66 ลดลงอยู่ที่ 20.3% (-3ppts YoY) เทียบกับสมมติฐานประมาณการเต็มปีนี้ของเราที่ 21.3% สำหรับสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขาย (SG&A ต่อยอดขาย) ลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 10.6% เทียบกับ 10.8% ใน 3Q65 และ 10.7% ใน2Q66

คาดว่ากำไรจะฟื้นตัวดีขึ้นต่อใน 4Q66

เรายืนยันมุมมองบวกต่อกำไรจะดีขึ้นในไตรมาสที่สี่ของปีนี้ หนุนจากทั้งยอดขายเพิ่มขึ้น (จากอุปสูงค์พื้นตัวหลังจากการปรับลดสินค้าคงคลังเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว) และอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้น (จากการอ่อนค่าของเงินบาทและอัตราการใช้กำลังการผลิตดีขึ้น) เมื่อพิจารณาจากกำไรจากธุรกิจหลักใน 9M66 คิดเป็น 68% ของประมาณการกำไรเต็มปีนี้ของเรา เราจึงคาดว่ามีความเสี่ยงด้านสูง (upside risk) จำกัดจากประมาณการกำไรเต็มปีนี้ของเราในปัจจุบัน

Valuation & action

เราคงประเมินราคาเป้าหมายสิ้นปี 2567 เดิมที่ 49.00 บาท อิงจาก PER ที่ 29.0x (ค่าเฉลี่ยในอดีต +0.5 S.D) และคงคำแนะนำ “ ถือ”

Risks

ภัยธรรมชาติ มีการปิดโรงงานนอกแผน ลูกค้าเปลี่ยนไปสั่งสินค้าจาก suppliers รายอื่น ขาดแคลนวัตถุดิบ เงินบาทแข็งค่าขึ้น (เราใช้สมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนปี 2566-2567 ที่ 33.8 บาท/ดอลลาร์ ฯ)

- Advertisement -