บล.เคจีไอ (ประเทศไทย):

Dohome PCL (DOHOME.BK/DOHOME TB)*

ผลประกอบการ 3Q66 : กำไรดีกว่าประมาณการ

Event

DOHOME รายงานกำไรสุทธิใน 3Q66 อยู่ที่ 91 ล้านบาท (+80% YoY และ +130% QoQ) สูงกว่าประมาณการของ KGI และประมาณการของนักวิเคราะห์ในตลาดคาดอยู่ราว 15% และ 13% ตามลำดับ ขณะที่ กำไรดีกว่าประมาณการเ นื่องจากรายได้อื่นสูงกว่าคาดเป็นหลัก ทำให้กำไรใน 9M66 อยู่ที่ 388 ล้านบาท (-53% YoY) และคิดเป็น65% ของประมาณการกำไรเต็มปีนี้ของเรา

Impact

ยอดขายสาขาเดิม (SSS: same store sales) หดตัวลง

ยอดขายใน 3Q66 ของ DOHOME อยู่ที่ 7.4 พันล้านบาท (-1% YoY และ -7% QoQ) ต่ำกว่าประมาณการ
ของเราราว 4% สาเหตุที่ยอดขายอ่อนแอเป็นเพราะ SSS หดตัวยอยู่ที่ -7.1% ในไตรมาสนี้ (เทียบกับ +6.6% ใน 3Q65และ -9.8% ใน 2Q66) ซึ่งเกิดจากอุปสงค์หยุดชะงักชั่วคราวเป็นหลัก ยอดขายใน 9M66 อยู่ที่ 2.39 หมื่นล้านบาท (+1% YoY) และคิดเป็น 76% ของประมาณการยอดขายเต็มปีนี้ของเรา ขณะที่บริษัทได้เปิดสาขา (Size L) ใหม่เพิ่มขึ้นอีก 2 แห่งในไตรมาสนนี้ ทำให้จำนวนสาขา (Size L) ทั้งหมดอยู่ที่ 23 สาขาและสาขาประเภท To Go รวมอยู่ที่ 9 สาขา

อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้น

อัตรากำไรขั้นต้นใน 3Q66 ดีขึ้นอยู่ที่ 15.5% (+1.4ppts YoY และ +1.5ppts QoQ) ซึ่งต่ำกว่าประมาณการของเราเล็กน้อยที่ 15.7% การที่อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นเป็นผลจาก i) การได้รับผลกระทบน้อยลงจากราคาเหล็ก ii) การที่ไม่มีรายการส่งเสริมการตลาดเหมือนใน 2Q66 และ iii) ผลดีจากการเพิ่มสัดส่วนสินค้า house brand ให้มากขึ้น เหตุผลดังกล่าวทำให้อัตรากำไรขั้นต้นใน 9M66 ลดลงอยู่ที่ 15.3% (-0.9pptsYoY) เมื่อเทียบกับสมมติฐานประมาณการในปัจจุบันของเราที่ 16.2% สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) อยู่ที่ 973 ล้านบาท (+3% YoY แต่ -2% QoQ) ซึ่งส่งผลให้สัดส่วน SG&A ต่อยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 13.1% (เทียบกับ 12.6% ใน 3Q65 และ 12.4% ใน 2Q66)

กำไรจะฟื้นตัว YoY และ QoQ ใน 4Q66

เราคาดว่ากำไรสุทธิของ DOHOME จะดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ ในไตรมาสที่สี่นี้ จาก i) อุปสงค์ผู้บริโภคฟื้นตัวภายหลังจากการได้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว ii) การเข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยว (harvest season) และ iii) อานิสงค์จากฐาน 4Q65 ต่ำโดยได้รับผลลบจากอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี หากพิจารณาจากกำไรหลักใน 9M66 คิดเป็น 65% ของประมาณการกำไรเต็มปีนี้ของเรา ประเมินว่ากำไรทั้งปีไม่น่าจะมี upside จากประมาณการที่เราทำในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมการฟื้นตัวของกำไรน่าจะเป็น sentiment ในเชิงบวกต่อราคาหุ้น

Valuation & action

เราคงราคาเป้าหมายกลางปี 2567 ที่ 8.50 บาท อิงจาก PER เดิมที่ 35.0x (ค่าเฉลี่ยในอดีตระหว่าง Siam Global House (GLOBAL.BK/GLOBAL TB)* และ Home Product Center (HMPRO.BK/HMPRO TB)* +1.0 S.D.) และคงคำแนะนำ “ถือ”

Risks

เศรษฐกิจชะลอตัวลง ขยายสาขาได้น้อยกว่าที่วางแผนเอาไว้ ราคาพืชผลอ่อนแอ ภัยธรรมชาติ สินค้าค้างสต๊อกเป็นจำนวนมาก

- Advertisement -