บล.เคจีไอ (ประเทศไทย):

Global Power Synergy (GPSC.BK/GPSC TB)*

ประมาณการ 4Q66F: อัตรากำไรถูกบีบ และ low season

Event

ประมาณการ 4Q66F และอัพเดตแนวโน้มข้อมูลบริษัท

Impact

ประมาณการ 4Q66F – จะดีขึ้น YoY แต่จะแย่ลงมาก QoQ

วันที่ 9 ก.พ. เราคาด GPSC จะรายงานกำไรสุทธิ 4Q66F ที่ 365 ล้านบาท (-80% QoQ, พลิกฟื้น YoY) แต่หากไม่รวมกำไร FX และ amortization ของ GLOW กำไรหลักจะอยู่ที่ 575 ล้านบาท (-74% QoQ, พลิกฟื้น YoY) โดยกำไรที่ลดลงอย่างมาก QoQ จะเป็นเพราะ i) margin ของ SPP ถูกบีบ ii) ปัจจัยฤดูกาล (อุปสงค์การใช้ไฟฟ้าลดลง, ค่าใช้จ่าย SG&A สูงขึ้น, ผลการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำอ่อนแอลง) และ iii) ค่า AP ลดลง เราคาดว่าค่า Ft เฉลี่ยจะลดลงเหลือ 0.20 บาท/kWh (-0.47 บาท QoQ) ในขณะที่คาดว่าราคาก๊าซ และถ่านหินเฉลี่ยอยู่ที่ 340 บาท/mmbtu (ทรงตัว QoQ) และ US$157/ton (-US$68 QoQ) ตามลำดับ เราคาดว่าผลการดำเนินงานของ Avaada จะยังทรงตัว ในขณะที่ของ CXFD อาจจะพลิกมาเป็นบวกได้ อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างมาก YoY จะเป็นเพราะผลการดำเนินงานของ SPPs แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าต้นทุนดอกเบี้ย และค่าใช้จ่าย SG&A ที่เพิ่มขึ้น

แนวโน้ม 1Q67F เป็นอย่างไร …?

ผลประกอบการใน 1Q67F น่าจะดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง QoQ แต่จะลดลง YoY โดยปัจจัยที่ช่วยหนุนผลประกอบการ QoQ คือปัจจัยฤดูกาล (อุปสงค์การใช้ไฟฟ้ากลับมา, ค่าใช้จ่าย SG&A ลดลง) และ margin ของ SPP ที่เพิ่มขึ้น ส่วนปัจจัยที่ฉุดผลประกอบการ YoY ได้แก่ i) ผลการดำเนินงานที่อ่อนแอลงของ GHECO-One และ ii) ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่า GHECO-One จะกลับมาเปิดดำเนินงาน YTD แต่ผลการดำเนินงานอาจจะยังอ่อนแอจากความไม่สอดคล้องกันของราคาขายที่ต่ำ (ผูกกับราคา spot ของถ่านหินโดยมีช่วงเหลื่อมเวลา) ในขณะที่ต้นทุนสต็อกเก่าของถ่านหินสูง โดยเฉพาะใน 1H67F นอกจากนี้ เราคาดว่า margin ของ SPP อาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหรือทรงตัว YoY ขึ้นอยู่กับราคาพลังงาน

SPPs มีสัญญาณบวก

เรามองบวกมากขึ้นกับแนวโน้ม SPP โดยเราเชื่อว่าวัฏจักรของการปรับลดกำไรน่าจะจบรอบไปแล้ว จากราคาก๊าซที่อยู่ในขาลง และความเสี่ยงที่ลดลงเกี่ยวกับเรื่องอัตราค่าไฟฟ้า เรามองว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างราคาก๊าซควบคูไปกับการปรับลดค่าไฟลง (จากที่ก่อนหนานี้ปรับลดค่าไฟอย่างเดียว) ถือเป็นสัญญาณบวกต่อ margin ของ SPP ทั้งนี้ กกพ. คาดว่าค่าไฟฟ้าจะอยู่ในช่วง 4.20-4.25 บาท/kWh ในปี 2567F (จาก 4.67 บาทปี 2566) โดยต้นทุนพลังงานที่ลดลงและการเพิ่มอุปทานจากแหล่งก๊าซในประเทศน่าจะช่วยหนุนให้ margin ของ SPP มีเสถียรภาพดีขึ้น ในขณะเดียวกัน ราคาพลังงานที่ลดลงอาจจะเป็นโอกาสให้ชำระคืนหนี้ที่เหลือของ กฟผ. ได้ภายใต้คาดการณ์ว่าค่าไฟจะทรงตัวที่เดิม

Valuation & Action

เรายังคงคำแนะนำ ขาย ด้วยราคาเป้าหมาย DCF ที่ 43.00 บาท ถึงแม้เราจะมองว่ายังมี upside จากราคาพลังงานที่ลดลงและความเสี่ยงด้านนโยบายค่าไฟฟ้าลดลง แต่ก็มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้นมาจากการดำเนินงานของ GHECO-One (โดยเฉพาะใน 1H67) เรายังคงประมาณการเอาไว้เท่าเดิมไปก่อน โดยรอดูความชัดเจนจากประเด็นนี้ในการประชุมนักวิเคราะห์เรื่องงบ 4Q66

Risks

ปิดซ่อมบำรุงนอกแผน, ปัญหา cost overruns, และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย

- Advertisement -