บล.ฟิลลิป

PTTEP กำไร 4Q66 ออกมาสูงกว่าคาด

ซื้อ TP’67: 175.00

กำไร 4Q66 ออกมาสูงกว่าคาด โดยแม้ว่าราคาขายเฉลี่ยลดลงและต้นทุนขายเพิ่มขึ้น แต่เป็นจำนวนที่ต่ำกว่าที่คาด รวมถึงมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนน้อยกว่าที่คาด ทั้งนี้ ทางฝ่ายมองว่าจะเป็นปัจจัยบวกหนุนราคาหุ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหนุนปริมาณขายของแหล่งเอราวัณที่ทยอยเพิ่มขึ้น รวมถึงราคาน้ำมันจะยังทรงตัวได้จึงยังแนะนำ “ซื้อ”

งบรวม

4Q66

3Q664Q65% y-y% q-q25662565% y-y

กำไร

18,28418,09915,610+17.1+1.076,70670,901

+8.2

EPS

4.61

4.563.93+17.1+1.019.3217.86

+8.2

หมายเหตุ: กำไร = ล้านบาท, EPS = บาท

  • กำไรออกมาสูงกว่าคาด: กำไร 4Q66 ออกมา 18,284 ลบ. สูงกว่าที่ทางฝ่ายและตลาดคาด ประมาณ 9% โดยหลักเนื่องจากราคาขายเฉลี่ยปรับตัวลดลงเล็กน้อยประมาณ 0.4% เหลือ 48.41 USD/BOE ซึ่งลดลงน้อยกว่าที่คาดไว้ที่ระดับ 48.35 USD/BOE เช่นเดียวกับต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 28.87 USD/BOE ซึ่งต่ำกว่าที่คาดที่ระดับ 28.97 USD/BOE เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมกับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและผลิต นอกจากนี้มีผลขาดทุนจากรายการพิเศษเกี่ยวกับการด้อยค่า และการจำหน่ายเงินลงทุนน้อยกว่าที่คาดประมาณ 20 MUSD ด้านปริมาณขายปรับตัวเพิ่มขึ้น 2% ใกล้เคียงคาด โดยรวมกำไร 4Q66 ออกมา 18,284 ลบ. +1% q-q มากกว่าที่ทางฝ่ายและตลาดคาดประมาณ 9%
  • ยั่งคงคำแนะนำ “ซื้อ”: จากกำไรงวด 4Q66 ที่ออกมาสูงกว่าคาด ทางฝ่ายมองว่าจะเป็นปัจจัยบวกหนุนราคาหุ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหนุนจากปริมาณขายของแหล่งเอราวัณที่ทยอยเพิ่มขึ้น รวมถึงราคาน้ำมันจะยังทรงตัวได้ ยังแนะนำ “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 175.00 บาท (ปันผล 2H66 : 5.25 บาท, XD 19 ก.พ. 67)
- Advertisement -