บล.เคจีไอ (ประเทศไทย):

Srinanaporn Marketing PCL (SNNP.BK/SNNP TB)*

ประมาณการ 4Q66: เป็นช่วงฤดูกาลที่สูงสุด

Event

เราคาด SNNP รายงานกำไรสุทธิใน 4Q66 อยู่ที่ 176 ล้านบาท (+16% YoY และ +10% QoQ) นับเป็น
สถิติสูงที่สุด โดยที่กำไรเติบโตทั้ง YoY และ QoQ จากยอดที่ขายสูงขึ้นจากการเปิดดำเนินงานเชิง
พาณิชย์ของโรงงานในเวียดนามและปัจจัยฤดูกาลรวมทั้งอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น ปัจจัยดังกล่าวทำให้
กำไรปี 2566 เพิ่มอยู่ที่ 647 ล้านบาท (+25% YoY) ซึ่งใกล้เคียงกับประมาณการกำไรของเรา

Impact

คาดอัตราการเติบโตของยอดขายปี 2566 เป็นเลขสองหลัก

เราประมาณการยอดขายใน 4Q66 อยู่ที่ 1.7 พันล้านบาท (+6% YoY และ +16% QoQ) ส่งผลให้ยอดขายทั้งปี 2566 เพิ่มขึ้นเป็น 6.1 พันล้านบาท (+10% YoY) ซึ่งสอดคล้องกับประมาณการเต็มปีของเรา ในขณะที่ ยอดขายภายในประเทศใน 4Q66 คาดสูงขึ้นอยู่ที่ 1.2 พันล้านบาท (+8% YoY และ +11% QoQ) หนุนจากปัจจัยฤดูกาลรวมทั้งการนำเสนอสินค้าใหม่ ๆ ทำให้ยอดขายภายในประเทศปี 2566 เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 4.5 พันล้านบาท (+11% YoY) ส่วน ยอดขายต่างประเทศใน 4Q66 คาดเพิ่มขึ้นเป็น 531 ล้านบาท (+1% YoY และ +30% QoQ) หลัก ๆ เนื่องจากการเปิดดำเนินงานเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบของโรงงานในเวียดนาม อย่างไรก็ดี ยอดขายในเวียดนามคาดอยู่ราว ~280 ล้านบาทใน 4Q66 ทำให้ยอดขายจากเวียดนามเต็มปี 2566 อยู่ที่ 770 ล้านบาท ส่งผลให้ยอดขายต่างประเทศปี 2566 สูงขึ้นอยู่ที่ 1.6 พันล้านบาท (+8% YoY) และใกล้เคียงกับสมมติฐานปี 2566 ของเรา

คาดอัตรากำไรขั้นต้นใน 4Q66 ดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ

อัตรากำไรขั้นต้นใน 4Q66 คาดดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ อยู่ที่ 28.9% (+80bps YoY และ +10bps QoQ) ด้วยแรงหนุนจาก i) สัดส่วนของ product mix ดีขึ้นตามปัจจัยฤดูกาล (ให้น้ำหนักไปที่ขนมคบเคี้ยว) และ ii) สัดส่วนยอดขายสูงขึ้นจากประเทศเวียดนาม (คิดเป็น 16% ของยอดขายรวมใน 4Q66 เทียบกับ 12% ใน 3Q66 และ 15% ใน 4Q65) จากเหตุผลข้างต้น ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นปี 2566 ดีขึ้นอยู่ที่ 28.5% (+1.2ppts YoY) ใกล้เคียงมากกับสมมติฐานเต็มปี 2566 ของเรา

คาดกำไรปี 2567 อยู่ในระดับที่เป็นไปได้ เราคงประมาณการกำไรปี 2567

กำไรของ SNNP อาจลดลง QoQ ใน 1Q67 จากผลของปัจจัยฤดูกาล แต่อย่างไรก็ดี เราคาดว่ากำไรจะเติบโต YoY ในทุกไตรมาสของปี 2567 จาก i) ยอดขายเติบโตจากการเปิดดำเนินงานเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบของโรงงานในเวียดนาม (ทั้งนี้ เราตั้งสมมติฐานว่าอัตราการเติบโตของยอดขายปี 2567 อยู่ที่ 12% (ยอดขายมาจากประเทศเวียดนาม ~1 พันล้านบาท) ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายของบริษัทด้วยการเติบโตเป็นเลขสองหลัก) และ ii) มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น 40bps ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าของบริษัทที่ตั้งไว้ราว 1ppts เราเชื่อว่ากำไรปี 2567F มีความเป็นไปได้และคงประมาณการกำไรปี 2567 ไว้เช่นเดิม

Valuation & action

เราคงราคาเป้าหมายสิ้นปี 2567 ไว้เดิมที่ 22.00 บาท อิงจาก PER ที่ 27.0x (-1.0 S.D) หรือเท่ากับ PEG ที่ 1.3X (อิงจาก EPS ปี 2567 ) และคงคำแนะนำ “ซื้อ”

Risks

การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ความเสี่ยงในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

- Advertisement -