บล.เคจีไอ (ประเทศไทย):

Power Sector: ประเด็นสำคัญที่ได้จากการคุยกับผู้บริหาร กกพ.

Event: อัพเดตกลุ่มโรงไฟฟ้า (เชิงบวก)

Impact

Upside & downside ของค่าไฟฟ้าในปี 2567

เราได้จัด conference call ให้ผู้จัดการกองทุนได้คุยกับคุณคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยทาง กกพ. คาดว่าค่าไฟฟ้าจะอยู่ในช่วง 4.20-4.25 บาท/kWh ในปี 2567F (จาก 4.67 บาทในปี 2566 และ 4.18 บาทในช่วงเดือนม.ค.-เม.ย. 67) ซึ่งยังไม่รวมภาระหนี้ กฟผ. ราว 1.10 แสนล้านบาท ทั้งนี้ เราพบว่า Asia LNG JKM ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ US$9-10/mmbtu ต่ำกว่าสมมติฐานของ กกพ. ในช่วงเดือนม.ค.-เม.ย. 67 ที่ US$14.3/mmbtu เรามองว่า Upside จะมาการไม่มี shortfall และการคืนหนี้ กฟผ. ในขณะที่ downside จะมาจากการที่ราคาพลังงานลดลง (ราคาพลังงานในตลาดโลก, ราคา LNG ลดลง และ การเร่งเพิ่มอุปทานจากแหล่งก๊าซในประเทศ)

SPPs มีสัญญาณบวก

เรามองบวกมากขึ้นอย่างระมัดระวังกับแนวโน้มของ SPP โดยเราเชื่อว่าวัฏจักรของการปรับลดกำไรน่าจะจบรอบไปแล้ว จากราคาก๊าซที่อยู่ในขาลง และความเสี่ยงที่ลดลงเกี่ยวกับเรื่องอัตราค่าไฟฟ้า เรามองว่าการเปลี่ยนแปลงเชิง โครงสร้างราคาก้าซควบคู่ไปกับการปรับลดค่าไฟลง (จากที่ก่อนหน้านี้ปรับลดค่าไฟอย่างเดียว) ถือเป็นสัญญาณบวกต่อ margin ของ SPP เราใช้สมมติฐานค่า Ft ในปี 2567-68F สูงกว่าขึ้น โดยคาดไว้ที่ 0.40/0.30 ต่อ KWh (จาก 0.89 บาท/KWh ในปี 2566) และราคาก๊าซที่ 350/345 บาท ต่อ mmbu (จาก 395 บาท/mmbtu ในปี 2566)  เราได้ปรับเพิ่มกำไรหลักในปี 2567-2568F ของ BGRIM ขึ้นอีก 28-36% และของ GULF ขึ้นอีก 0.5-0.8% นอกจากนี้ เรายังมองว่า GPSC ยังมี upside อีก 28-40% ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของผลการดำเนินงานที่อ่อนแอของ Gheco-one ในปี 2567

ค่าไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff) – ทางเลือกสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (IU) (ใน 2H67)

การนำ UCT มาใช้เป็นการชี้ชวนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมทั้งในไทย และต่างประเทศหันมาใช้พลังงานจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอน และได้รับ Renewable Energy Certificate (REC) ทั้งนี้ UGT จะแบ่งเป็น UGT1 และ UGT2 โดย UGT1 จะเป็นไฟฟ้าที่ไม่ระบุแหล่งผลิตจากผู้ผลิตไฟฟ้าปัจจุบัน โดยจะคิดค่าไฟบวกด้วย 0.0594/kWh และมี PPA 1 ปี ส่วน UGT2 จะเป็นไฟจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตโดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเดิม หรือรายใหม่ที่ระบุแหล่งที่มาของไฟฟ้าได้ (นำโดย 5.2GWh) โดยคิดค่าไฟฟ้าที่ 4.5475-4.5622 บาท/Wh และมี PPAs 10 ปี เราคิดว่าบริษัทหลัก ๆ ที่จะได้อานิสงส์จากประเด็นนี้ ใด้แก่ GULF, GUNKUL, BGRIM และ GPSC

Valuation and action

เราเชื่อว่า SPPs ที่อัตรากำไรจะยังขยายตัวต่อในปี 2567F จะเป็นที่สนใจของนักลงทุนในระยะสั้น ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและได้แรงหนุนจากราคาพลังงานและ bond yields ที่ลดลง โดยเราเห็นโอกาสเก็งกำไรในหุ้น BGRIM และ GPSC ในระยะสั้น ถึงแม้ valuation จะค่อนข้างตึง อย่างไรก็ตามเรายังชอบ GULF สำหรับการลงทุนระยะยาว ขณะที่ CKP โดดเด่นขึ้นจากกำไรที่จะกลับมาฟื้นตัวแรงในปี 2567F

Risks

ปิดซ่อมบำรุงนอกแผน, เกิดปัญหา cost overruns, และความผันผวนของ FXและอัตราดอกเบี้ย

- Advertisement -