บล.กรุงศรีฯ:

VGI (VGI TB/ VGI.BK)

VGI – ยังไม่ใช่จังหวะซื้อ (TP Bt1.99, HOLD)

กลุ่มอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์
หุ้นVGI
มูลค่าพื้นฐาน1.99
คำแนะนำHOLD

เรายังคงคำแนะนำถือ แต่ปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 1.99 บาท จาก เดิม 2.14 บาท เพื่อสะท้อนถึงราคาหุ้นที่ร่วงลงมาแรงของบริษัทในเครือ (KEX และ JMART) ทั้งนี้ การด้อยค่าของ KEX จะทำให้ VGI มีผลขาดทุนหนักถึง 2.9 พันล้านบาทในไตรมาสนี้ และทำให้ผลประกอบการจากธุรกิจหลักยังมีผลขาดทุนอยู่ต่อไป เราคิดว่าผลขาดทุนจากธุรกิจหลักที่น้อยลง qoq ในไตรมาสนี้ยังไม่ถือเป็นแนวโน้ม เพราะสาเหตุสำคัญมาจากปัจจัยฤดูกาล ไม่ใช่เพราะปัจจัยพื้นฐานดีขึ้นอย่างแท้จริง โดยเรายังไม่เห็นสัญญาณว่าการดำเนินงานจากธุรกิจหลักจะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

คาดว่าจะขาดทุนหนักถึง 2.9 พันล้านบาทใน 3QFY24F (ต.ค.-ธ.ค. 2023)

จากที่มีกำไรสุทธิ 102 ล้านบาทใน 3QFY23 และ 166 ล้านบาทใน 2QFY24 โดยสาเหตุหลักคือจะมาจากผลขาดทุนจากการลงทุนที่มากถึง 2.73 พันล้าบษาท จากการด้อยค่าของมูลค่า KEX (VGI ถือหุ้นอยู่ 15.4%) แต่หากไม่รวมรายการนี้ เราคาดว่า VGI จะขาดทุนจากธุรกิจหลัก 171 ล้านบาท จากที่มีกำไรจากธุรกิจหลัก 12 ล้าน บาทใน 3QFY23 แต่จะดีขึ้นจากที่ขาดทุน 317 ล้านบาทใน 317 ล้านบาทใน 2QFY24 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่แย่ลง yoy จะเป็นเพราะผลการดำเนินงานของ VGI เองแย่ลง และรับรู้ผลขาดทุนจาก KEX เพิ่มขึ้น ในขณะที่ผลการดำเนินงานของธุรกิจสื่อที่ดีขึ้นตามฤดูกาลช่วยหนุนให้ผลขาดทุนลดลง qoq ทั้งนี้ สมมติฐานสำคัญของเรา ได้แก่ (i) รายได้จะลดลง 2% yoy แต่เพิ่มขึ้น 24% qpq โดยรายได้ที่ลดง yoy จะเป็นเพราะรายได้จากธุรกิจสื่อลดลง (UR ลดลงมาอยู่ที่ 56% จาก 57.5% ใน 3QFY23) และรายได้จากธุรกิจการจัดจำหน่ายลดลงเพราะ Fanslink (ร้านค้าออนไลน์) อย่างไรก็ตาม รายได้ที่พิ่มขึ้น qoq จะเป็นเพราะรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจสื่อตามปัจจัยฤดูกาล (ii) คาดว่าส่วนแบ่งผลขาดทุนจะเพิ่มขึ้นทั้ง qoq และ yoy เนื่องจาก KEX ขาดทุนหนักขึ้น (เราคาดว่าจะขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น 1 พันล้านบาท จาก 895 ล้านบาท ใน 3Q23 และ 676 ล้านบาทใน 4Q22)

คงประมาณการผลขาดทุนจากธุรกิจหลักปี FY24F ที่ 1.2 พันล้านบาท

ประมาณการการของเราจะทำให้ผลขาดทุนในงวด 3QFY24F ของเราจะทำให้ผลขาดทุนในงวด 9MFY24 คิดเป็น 66% 1.2 พันล้านบาท เรายังคงประมาณการของเราเอาไว้เท่าเดิม เพราะธุรกิจสื่อ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นใน 3QFY24F จะเข้าสู่ช่วง low season อีกครั้งใน 4QFY24 ทั้งนี้ การแยก KEX ออกจากงบรวมภายในปี FY24 ยังคงเป็นประเด็นเร่งด่วนของ VGI

คงคำแนะนำ ถือ แต่ปรับลดรคาเป้าหมายเหลือ 1.99 บาท จากเดิม 2.14 บาท

เราปรับลดราคาเป้าหมายลง เพื่อสะท้อนถึงราคาหุ้นของบริษัทในเครือที่ร่วงลงมาอย่างแรง  ซึ่งได้แก่ KEX และ JMART ถึงราคาเป้าหมายของเรา แต่เนื่องจากราคาหุ้น VGI ตกลงมาอย่างมาก เพราะความกังวลเกี่ยวกับผล ขาดทุนใน 3QFY24 เราจึงยังระมัดระวังกับแนวโน้มที่อ่อนแอของธุรกิจหลัก และผลการดำเนินงานที่อ่อนแอของบริษัทในเครือ ทั้งนี้ เราจะทบทวนคำแนะนำของเราอีกครั้ง หลังจากทีบริษัทส่งงบ 3QFY24F แล้ว

- Advertisement -